Wanneer CBR-advocaat nodig?

U hebt een gespecialiseerde CBR-advocaat nodig, wanneer u in aanraking komt met de vorderingsprocedure van het CBR. De vorderingsprocedure houdt in dat het CBR aan u een bepaalde maatregel oplegt. Omdat de wet- en regelgeving in verband met deze CBR-procedure erg ingewikkeld is, is het altijd aan te bevelen om u bij te laten staan door een gespecialiseerde CBR-advocaat, die precies weet welke verweren u kunt voeren tegen een door het CBR opgelegde maatregel.

Wanneer is het indienen van een bezwaarschrift tegen het CBR zinvol?

U kunt te maken krijgen met de volgende maatregelen:

Cursus (LEMA, EMA, EMG)

Het CBR kan als maatregel de verplichte deelname opleggen aan een cursus. Dit is dan een Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA), een Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA), of een Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG). Welke maatregel precies wordt opgelegd is afhankelijk van de hoogte van het adem- of bloedalcoholgehalte of het weggedrag. Soms wordt de maatregel ten onrechte opgelegd, bijv. omdat er fouten zijn gemaakt tijdens het alcoholonderzoek, of omdat u ten onrechte als bestuurder bent aangemerkt. Door op tijd tegen de opgelegde maatregel in bezwaar te gaan bij het CBR, kunt u de hoge kosten die verbonden zijn aan de cursus en de verplichte cursusdagen wellicht voorkomen.

Alcoholslotprogramma (ASP)

Het alcoholslotprogramma (ASP) is inmiddels afgeschaft, maar om het rijbewijs terug te krijgen, moet u vaak wel eerst een psychiatrische keuring ondergaan in het kader van de eigen verklaringsprocedure. Het is belangrijk dat u zich hier goed op voorbereidt via de informatiebrochure die u kunt bestellen via www.eigenverklaringsprocedurecbr.nl.

Onderzoek naar de rijgeschiktheid

De zwaarste maatregel die het CBR aan een bestuurder kan opleggen is het onderzoek naar de rijgeschiktheid. Deze maatregel wordt opgelegd na rijden onder invloed van alcohol vanaf 785 μg/l, of bij aanwijzingen voor drugsmisbruik, of om medische redenen. Het onderzoek naar de rijgeschiktheid wordt uitgevoerd door een psychiater in opdracht van het CBR. Wat veel mensen niet weten is dat zo'n psychiater al vrij snel tot de diagnose alcohol- of drugsmisbruik komt. Het onderzoek zit vol met strikvragen en valkuilen, waardoor vaak ook een niet-alcoholist als alcoholmisbruiker kan worden aangemerkt.

U doet er verstandig aan om u goed voor te bereiden op het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid. Via de website www.onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl bieden wij een zeer uitgebreide informatiebrochure aan, die u tegen betaling kunt downloaden. In de informatiebrochure leggen wij u precies uit wat het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid inhoudt, wat u kunt verwachten, welke vragen er worden gesteld door de psychiater, en met welke bedoeling, zodat voorkomen kan worden dat u ten onrechte als alcoholmisbruiker wordt aangemerkt.

Hebt u het onderzoek bij de psychiater al gehad, en beslist het CBR nu op grond van het rapport van de psychiater om uw rijbewijs ongeldig te verklaren, dan kunt u tegen de beslissing van het CBR wellicht nog met succes een bezwaarschrift indienen. De CBR-advocaat kan met u de mogelijkheden hiervoor bekijken.

Ook wanneer u meent dat het CBR ten onrechte aan u de verplichting heeft opgelegd om aan het onderzoek naar de rijgeschiktheid mee te werken, bijv. omdat u niet de bestuurder was, of omdat er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden bij het adem- of bloedonderzoek, dan kunt u tegen die beslissing van het CBR bezwaar aantekenen. Ook daarvoor dient u door een gespecialiseerde CBR-advocaat te worden bijgestaan.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden