Rijbewijs kwijt door CBR

Op verschillende manieren kunt u het rijbewijs kwijt raken door het CBR. Wij zullen voor u de meest voorkomende gevallen een rijtje zetten wanneer u het rijbewijs kwijt raakt via het CBR en wat u moet doen om het rijbewijs weer terug te krijgen.

Wanneer rijbewijs kwijt via CBR?

U kunt het rijbewijs kwijt raken via een schorsing van de geldigheid van het rijbewijs, maar ook omdat het CBR het rijbewijs ongeldig verklaard. Het CBR schorst de geldigheid van het rijbewijs in de in artikel 5 van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid genoemde gevallen totdat u een onderzoek hebt afgelegd bij een van de keuringsartsen van het CBR. Wanneer de keuringsarts meent dat u ongeschikt bent om motorrijtuigen te besturen, zal het CBR op basis van dat rapport uw rijbewijs ongeldig verklaren.

Omschrijving gebeurtenis  Maatregel CBR - rijbewijs kwijt  Duur rijbewijs kwijt 
Rijden onder invloed van alcohol > 570 ug/l, als beginnend bestuurder Schorsing geldigheid rijbewijs tot na het onderzoek van de psychiater (gemiddeld 24 weken)
Rijden onder invloed van alcohol > 785 ug/l, bij normaal bestuurders Schorsing geldigheid rijbewijs tot na het onderzoek van de psychiater (gemiddeld 24 weken)
3x rijden onder invloed in 5 jaren Schorsing geldigheid rijbewijs tot na het onderzoek van de psychiater (gemiddeld 24 weken)
Bezit drugs + verklaring dat dit voor eigen gebruik is Schorsing geldigheid rijbewijs tot na het onderzoek van de psychiater (gemiddeld 24 weken)
Rijden onder invloed van drugs Schorsing geldigheid rijbewijs tot na het onderzoek van de psychiater (gemiddeld 24 weken)
Verwardheid, vermoeden psychiatrische stoornis Schorsing geldigheid rijbewijs tot na het onderzoek van de psychiater (gemiddeld 24 weken)
Diagnose psychiater: alcoholmisbruik Rijbewijs ongeldig minimaal 1 jaar vanaf datum aanhouding of vanaf datum laatste onderzoek
Diagnose psychiater: drugsmisbruik Rijbewijs ongeldig minimaal 1 jaar vanaf datum aanhouding of vanaf datum laatste onderzoek
Diagnose psychiater: psychiatrische stoornis Rijbewijs ongeldig verschilt per stoornis, Zie regeling eisen rijgeschiktheid 2000

Rijbewijs snel terugkrijgen?

Er zijn een aantal manieren op snel het rijbewijs weer terug te krijgen als u dit door het CBR kwijt bent geraakt. Hiervoor is het wel van belang om eerst vast te stellen of de geldigheid van het rijbewijs nu is geschorst of dat het CBR het rijbewijs ongeldig heeft verklaard.

Bezwaar indien rijbewijs kwijt via schorsing + onderzoek

Wanneer u het rijbewijs bent kwijt geraakt via een schorsing van de geldigheid van het rijbewijs en het CBR daarbij een onderzoek naar de rijgeschiktheid heeft opgelegd, is het van belang dat een advocaat zo snel mogelijk het proces-verbaal en alle overige stukken uit het dossier opvraagt bij het CBR. Dit doet de advocaat door een pro forma bezwaarschrift in te dienen tegen de beslissing van het CBR. Op basis hiervan kan de advocaat nagaan of aan alle vereisten voor de maatregel van het CBR is voldaan en kan hij kijken wat de beste strategie is om het rijbewijs snel weer terug te krijgen. Dit verschilt per zaak en is dus afhankelijk van:

  • de inhoud van het proces-verbaal van de politie
  • of het CBR de maatregel mocht opleggen
  • uw spoedeisend belang bij teruggave van het rijbewijs

Bezwaar indien rijbewijs kwijt na ongeldig verklaring

Wanneer u het rijbewijs kwijt bent geraakt omdat het CBR het rijbewijs ongeldig heeft verklaard, moet de advocaat weer andere stukken opvragen via een pro forma bezwaarschrift om na te gaan of het mogelijk is om de beslissing van het CBR met succes aan te vechten, De advocaat moet dan opvragen:

  • het rapport van de keuringsarts / de psychiater 

> Meer informatie wanneer bezwaar tegen beslissing CBR

Rijbewijs kwijt - advies bezwaar? 

Bent u ook uw rijbewijs kwijt geraakt door een maatregel van het CBR en wilt u advies over de mogelijkheden om dit aan te vechten en snel uw rijbewijs terug te krijgen. Meld uw zaak dan aan via het aanmeldingsformulier op de website en één van onze advocaten neemt direct contact met u op.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden