Regeling eisen geschiktheid

In de regeling eisen geschiktheid vindt u precies de eisen die worden gesteld door het CBR om geschikt te worden bevonden voor het besturen van een motorrijtuig.

Categorie I en II

In de regeling wordt in sommige gevallen onderscheid gemaakt tussen de categorieën I en II. Het gaat hierbij om de volgende rijbewijscategorieën:

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • groep 1: rijbewijzen van de categorieën A1, A2, A, B en B+E;
  • groep 2: rijbewijzen van de categorieën C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E en D1+E.

Bijlage

De eisen met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen worden vastgesteld     overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage. In deze bijlage vindt u per aandoening, stoornis of gebrek de eisen waaraan voldaan moet worden.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden