Geschiktheidseisen CBR per aandoening

Om te bepalen of een betrokkene voldoet aan de geschiktheidseisen om over een rijbewijs te mogen beschikken, hanteert het CBR de vereisten zoals die zijn opgesteld in de Regeling eisen geschiktheid 2000. Deze regeling heeft een dwingendrechtelijk karakter, hetgeen betekent dat het CBR niet van deze regelgeving mag afwijken. Om veel van de stoornissen als beschreven in deze regeling vast te kunnen stellen, is een medisch specialistisch rapport vereist. Verder dient een betrokkene vaak indien een stoornis is vastgesteld voor een bepaalde tijd recidivevrij zijn geweest, alvorens die betrokkene weer in aanmerking kan komen voor een rijbewijs. Wij zullen de meest voorkomende stoornissen bespreken:

Medische aandoeningen Gedragsstoornissen Medicatie
Stoornissen van het gezichtsvermogen Kortdurende psychose Anti-depressiva
Diabetes mellitus Depressie Psychostimulantia
Schizofrenie Hypnotica, sedativa, anxiolytica
Bipolaire stoornis
Waanstoornissen
Overige psychotische stoornissen
Persoonlijkheidsstoornissen
ADHD
Autisme

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden