Bloedonderzoek %CDT / DTS

Bij het bloedonderzoek van het CBR wordt ook gekeken naar het CDT. Het CDT is een van de belangrijkste parameters om alcoholmisbruik vast te stellen.

Wat is CDT / DTS?

CDT staat voor Carbohydraat Deficiënt Transferrine. Het is een test die wordt gebruikt voor de detectie van recent overmatig alcoholgebruik. Voor de bepaling van CDT met een scheidingsmethode (HPLC of CE) is een nieuwe eenheid geïntroduceerd: %DST als verhouding van dislalotransferrine ten opzichte van transferrine. Het CDT geeft een afspiegeling van het gemiddeld alcoholgebruik in de voorgaande weken. Deze CDT-test wordt gekenmerkt door een hoge mate van specificiteit (= het percentage terecht normale waarde, bij personen die de aandoening niet hebben). Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het CDT de beste labaratoriumparameter is voor het aantonen van langdurig overmatig alcoholgebruik (bron: NVKC). De gehanteerde bovengrens voor het CDT komt bij mannen overeen met de consumptie van gemiddeld circa 60 gram per dag (grofweg 1.5 liter bier of 1 fles wijn per dag).

> Wat zegt dit %CDT nu precies? 

Bloedonderzoek %CDT / DTS

Voor de bepaling van het CDT bestaan verschillende onderzoeksmethoden. Het is daarom belangrijk om steeds goed vast te stellen met welke onderzoeksmethoden het CDT is bepaald. Een CDT van 1,9 kan bij de N-Latex CDT methode prima zijn, terwijl dit CDT bij de andere methoden veel te hoog is.

Methode Referentiegebied of bovengrens Afkappunt voor CBR incl. kritisch verschil (meting in enkelvoud)
Helander HPLC (referentie methode)  0,7 – 1,7% DST  1,67 + 0,37 = 2,04% DTS - Afkappunt 2,0% DTS
ClinRep CDT HPLC methode (RECIPE, Munchen)  1,6%DTS  1,61 + 0,38 = 1,99% DTS - Afkappunt 2,0% DTS
Ready-Prep %CDT Agilent HPLC (Bio-Rad, München) 0,5 – 1,5% DTS  1,49 + 0,30 = 1,79% DTS - Afkappunt 1,8% DTS
CEofix CDT (Analis, Namur) 1,5% DTS  1,51 + 0,36 = 1,87% DTS - Afkappunt 1,9% DTS
N-Latex CDT nefelometrie (Siemiens, Marburg) 2,2 % CDT  2,16 + 0,41 = 2,57 %CDT - Afkappunt 2,6% CDT
Capillarys CDT CE Methode (Sebia, Evry)  0,5 – 1,4% DTS  1,40 + 0,26 = 1,66% DTS -  Afkappunt 1,7% DTS

> Meer informatie onderzoeksmethoden %CDT

Te hoog CDT / DTS bij CBR-onderzoek?

Helaas is het zo dat een te hoog CDT wordt gezien als een zeer belangrijke aanwijzing voor alcoholmisbruik. Als het CDT te hoog is, zal dit altijd leiden tot een ongeldigverklaring van het rijbewijs of het weigeren van een verklaring van geschiktheid door het CBR. Over het algemeen is dit moeilijk aan te vechten.

De enige mogelijkheid is het laten verrichten van een confirmatieonderzoek. Via het expertisecentrum van het Meander MC kunt u een confirmatieonderzoek aanvragen wanneer u twijfelt aan de juistheid van de uitslag van het bloedonderzoek. De vakgroep klinische chemie van het Meander Medisch Centrum is een expertisecentrum op het gebied van de toepassing van de alcoholmarker CDT om chronisch alcoholmisbruik vast te stellen. Via het confirmatieonderzoek kan het bloedmonster met een andere methode worden onderzocht om op die manier het CDT / DTS opnieuw te bepalen. Onze advocaten kunnen u in deze procedure bijstaan. 

Aanmelden voor hulp bij aanvechten te hoog CDT

> Meer informatie bloedonderzoek CBR

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden