Wanneer wordt het rijbewijs ongeldig verklaard door het CBR?

Het rijbewijs zal door het CBR ongeldig worden verklaard indien uit onderzoek is gebleken dat de betrokkene niet voldoet aan de eisen van rijvaardigheid of rijgeschiktheid. Dit zal moeten blijken uit een onderzoek van een deskundige.
Daarnaast kan het rijbewijs ongeldig worden verklaard indien de betrokkene niet de vereiste medewerking verleent aan de opgelegde maatregel.

Rijbewijs ongeldig na onderzoek

Het rijbewijs kan door het CBR ongeldig worden verklaard op grond van een specialistisch rapport van een deskundige. Bij rijden onder invloed van alcohol of drugs zal het onderzoek en bij psychiatrische problematiek worden verricht door de psychiater. Indien de psychiater tot de diagnose alcoholmisbruik of drugsmisbruik komt, of een bepaalde stoornis vaststelt die gevaar kan opleveren voor de verkeersveiligheid zal de psychiater in het rapport aan het CBR adviseren om het rijbewijs voor een jaar ongeldig te verklaren.

> Rijbewijs ongeldig vanwege diagnose alcoholmisbruik
> Rijbewijs ongeldig vanwege diagnose drugsmisbruik

Niet meewerken

Verder zal het rijbewijs door het CBR ongeldig worden verklaard indien u niet de noodzakelijke medewerking verleent aan een bepaalde maatregel. Dat kan bijvoorbeeld zijn wanneer u niet (op tijd) de kosten van de maatregel betaalt, of wanneer u niet op tijd aanwezig bent bij de opgelegde cursus, of wanneer u niet goed meewerkt tijdens de cursus of het onderzoek.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden