Wanneer lichte educatieve maatregel alcohol en verkeer (LEMA)

In de volgende gevallen wordt een Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA) door het CBR opgelegd:

  • indien een bestuurder die korter dan 5 jaar zijn rijbewijs heeft een Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (LEMA) oplegt in het geval bij hem een ademalcoholgehalte is gemeten van meer dan 220 μg/l uitgeademde lucht, maar minder dan 350 μg/l, oftewel een bloedalcoholgehalte van meer dan 0,5 ‰, maar minder dan 0,8‰.
  • In geval van een bestuurder die langer dan 5 jaar zijn rijbewijs heeft, wordt de LEMA opgelegd bij een ademalcoholgehalte van 350 μg/l, oftewel een bloedalcoholgehalte van meer dan 0,8 ‰,  maar minder dan 435 μg/l, oftewel een bloedalcoholgehalte van meer dan 0,5 ‰, maar minder dan 1,0 ‰.

De regeling noemt echter enkele gevallen waarin een LEMA niet mag worden opgelegd, en de betrokkene verplicht is tot deelname aan het onderzoek naar de rijgeschiktheid:

  • Indien betrokkene een ongeval heeft veroorzaakt waardoor een ander is gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel is toegebracht
  • Indien blijkt dat betrokkene de Nederlandse taal dan wel een andere taal waarin de lichte educatieve maatregel alcohol en verkeer wordt gegeven, niet of niet in voldoende mate beheerst;
  • Indien betrokkene de afgelopen vijf jaar aan een lichte educatieve maatregel alcohol en verkeer heeft deelgenomen;
  • Indien betrokkene de afgelopen vijf jaar aan het alcoholslotprogramma heeft deelgenomen;
  • Indien betrokkene zich de afgelopen vijf jaar heeft moeten onderwerpen aan een onderzoek naar de geschiktheid wegens alcohol;
  • Indien betrokkene naar het oordeel van een medisch deskundige lijdt aan een ernstige psychiatrische stoornis of dementie, dan wel aan een langdurige lichamelijke stoornis die deelname onmogelijk maakt,
  • Indien het vermoeden bestaat dat er bij betrokkene sprake is van alcoholafhankelijkheid, of dat het bij de politie bekend is dat betrokkene regelmatig drogerende stoffen gebruikt

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden