Wanneer Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG)

In de volgende gevallen kan een Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG) door het CBR worden opgelegd:
  • indien betrokkene tijdens een rit herhaaldelijk gedragingen heeft verricht die duiden op een onjuiste beheersing of bediening van het voertuig, het niet of niet op de juiste wijze naleven van essentiële verkeersregels dan wel verkeerstekens, resulterend in een gevaarlijke situatie of dreigend gevaarlijke situatie, onvoldoende bedrevenheid in het deelnemen aan het verkeer, en het door bestuurders die korter dan 5 jaar een rijbewijs hebben, herhaaldelijk niet of niet op de juiste wijze naleven van essentiële verkeersregels dan wel verkeerstekens.
  • indien ten aanzien van betrokkene als bestuurder van een motorrijtuig, een overschrijding is geconstateerd van de toegestane maximumsnelheid met 60 km/u of meer (ook buiten de bebouwde kom en op snelwegen)
  • indien de uitslag van het eerder door het CBR opgelegde onderzoek naar de rijvaardigheid geen aanleiding geeft tot ongeldigverklaring van het rijbewijs.
> Overzicht gedragingen waarvoor een EMG kan worden opgelegd

EMG niet altijd mogelijk

De regeling noemt echter ook enkele gevallen waarin een EMG niet kan worden opgelegd, en de betrokkene verplicht is tot deelname aan het onderzoek naar de rijvaardigheid:
  • Indien betrokkene een ongeval heeft veroorzaakt waardoor een ander is gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel is toegebracht,
  • Indien betrokkene bewust op een andere weggebruiker is ingereden,
  • Indien blijkt dat betrokkene de Nederlandse taal dan wel een andere taal waarin de Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer wordt gegeven, niet of niet in voldoende mate beheerst,
  • Indien betrokkene de afgelopen vijf jaar reeds twee maal aan de Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer heeft deelgenomen,
  • Indien betrokkene naar het oordeel van een medisch deskundige lijdt aan een ernstige psychiatrische stoornis of dementie, dan wel aan een langdurige lichamelijke stoornis die deelname onmogelijk maakt,
  • Indien het vermoeden bestaat dat er bij betrokkene sprake is van alcoholverslaving,
  • Indien betrokkene bij de politie bekend staat als gebruiker van drogerende stoffen.

Lichte EMG vs EMG

Sinds 1 april 2023 is er ook een nieuwe, lichtere variant van de EMG geïntroduceerd. Dat is de LEMG. Dat is de goedkopere en minder belastende cursus die in veel meer gevallen kan worden opgelegd aan een bestuurder. Wij hebben een overzicht gemaakt van de gevallen waarbij de EMG / LEMG kan worden opgelegd:
LEMG EMG
Auto, motor 50 - 59 km/u overschrijding max snelheid 60 km/u of meer overschrijding max. snelheid
Bij wegwerkzaamheden 30 - 59 km/u overschrijding max snelheid 60 km/u of meer overschrijding max. snelheid
Brom-/ snorfiets of trekker 30 - 59 km/u overschrijding max snelheid 60 km/u of meer overschrijding max. snelheid
Door de toevoeging van een nieuw onderdeel f aan artikel 14 wordt duidelijk wanneer iemand niet in aanmerking komt voor een LEMG. Hiertoe verwijst dit artikel naar artikel 21, onder d en e. Indien betrokkene in de afgelopen 5 jaar al aan een LEMG of EMG heeft deelgenomen, dan is opnieuw deelnemen geen mogelijkheid. Dan wordt een onderzoek naar de rijvaardigheid opgelegd. > Meer informatie LEMG
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden