Medische redenen voor ongeldigverklaring van het rijbewijs

Ook om medische redenen kan het CBR iemands rijbewijs ongeldig verklaren. Die persoon voldoet dan niet aan de eisen van rijgeschiktheid, zoals deze zijn opgenomen in de Regeling eisen rijgeschiktheid 2000.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom iemand niet geschikt is.

 • een stoornis in het gezichtsvermogen
 • Slechthorendheid en doofheid
 • Diabetes
 • Hypertensie (hoge bloeddruk)
 • Chronische nierschade
 • Bepaalde longziekten
 • Bloedziekten
 • Hart- en vaatziekten
 • Neurologische aandoeningen (o.a. slaapstoornissen en epilepsie)
 • Psychiatrische stoornissen
 • Lichamelijke handicaps
 • Gebruik van bepaalde medicatie

Per aandoening is in de Regeling eisen rijgeschiktheid 2000 beschreven welke specifieke eisen er gelden voor de rijgeschiktheid. Vaak vraagt het CBR om een rapport van een terzake deskundig arts. Die bepaalt dan (mede) of de betrokkene geschikt of ongeschikt is om motorrijtuigen te besturen. De geschiktheid wordt bepaald voor 2 groepen:

groep 1: rijbewijzen van de categorieën A1, A2, A, B, B+ E en T;
groep 2: rijbewijzen van de categorieën C, C1, CE, C1E, D, D1, DE en D1E.

De categorie AM (brom- en snorfiets is uitgezonderd. U bent daar altijd geschikt voor omdat er voor deze categorie geen specifeke geschiktheidseisen gelden.

En soms wordt er ook een code toegepast:

 • Code 01 heeft te maken met hoe goed u kunt zien. De volledige code bestaat uit 4 cijfers. Deze staat in uw besluit. Als de politie u controleert, zien zij via het rijbewijzenregister de hele code. U krijgt bijvoorbeeld code 01.06. Dit betekent dat u alleen mag rijden als u een bril of contactlenzen draagt.
 • Code 10.02 betekent dat u vanwege uw medische situatie alleen met een automaat rijden. Wilt u ook met een schakelauto rijden? Op onze website leest u wat u moet doen. Heeft u er zelf voor gekozen om praktijkexamen te doen in een automaat? Dan krijgt u code 78 op uw rijbewijs.
 • Code 100 betekent dat u niet beroepsmatig mag rijden. Heeft u uw rijbewijs wel voor uw werk nodig, bijvoorbeeld als koerier? Vraag dan code 101 aan. U mag dan in sommige gevallen wél voor uw werk rijden. Met code 100 mag u wel privé en voor woon-werkverkeer rijden.
 • Code 101: U mag geen personen vervoeren voor uw werk. (bijvoorbeeld als taxichauffeur) of personen onder uw toezicht laten rijden, bijvoorbeeld als rijinstructeur. U mag wel prive rijden en rijden voor woon-werkverkeer en maximaal 4 uren per dag rijden voor uw werk, bijv. als koerier
 • Code 105: Hetzelfde als code 101, maar dan mag u langer dan 4 uren rijden voor uw werk, bijv. als koerier)

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden