3 aanhoudingen alcohol, EMA gevolgd, met onderrapportage obv geringe pakkans voldoende voor alcoholmisbruik

Geplaatst op: 05 december 2017

Normaal gesproken is de enkele recidive onvoldoende voor de diagnose alcoholmisbruik. Evenwel heeft de kleine kamer van de Afdeling in de uitspraak van 22 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3212 nu geoordeeld dat 3 aanhoudingen, en het eerder gevolgd hebben van een EMA, wel tot de diagnose alcoholmisbruik kan leiden, in combinatie met een onderrapportage (die wordt afgeleid uit de 3 aanhoudingen in relatie tot de geringe pakkans).

Lees meer >


Recreatief gebruik van drugs

Geplaatst op: 19 juli 2017

Bij recreatief gebruik van drugs mag een psychiater niet komen tot de diagnose ‘drugsmisbruik‘. Recreatief gebruik van drugs is gewoon toegestaan. De vraag is alleen wat recreatief gebruik precies is. Wat valt nog wel onder recreatief gebruik van drugs en wat niet. Hier bestaan helaas geen heldere richtlijnen over. Op basis van de jurisprudentie en bij vergelijking van rapporten van psychiaters kan hierover enige duidelijkheid worden verkregen.

Lees meer >


Bij maagverkleining minder snel tolerantie en onderrapportage

Geplaatst op: 26 april 2017

Het is in de medische literatuur algemeen bekend dat een maagverkleining (operatieve verwijdering helft maag) de snelheid van alcoholresorptie verhoogt. Bij een normale maag wordt alcohol namelijk langer in de maag vastgehouden en komt de alcohol druppelsgewijs in de darm terecht; na een maagverkleining gaat alcohol veel sneller naar de darm waarna de alcohol (dus) veel sneller dan normaal in het bloed terecht komt.

Lees meer >


CDT-waarde te hoog?

Geplaatst op: 20 oktober 2016

Blijkt uit onderzoek dat uw CDT waarde te hoog is, dan zal het CBR naar alle waarschijnlijkheid uw rijbewijs ongeldig verklaren. Het CDT is een van de belangrijkste graadmeters voor een psychiater van het CBR om tot alcoholmisbruik te komen. Toch hoeft u zich niet neer te leggen bij een ongeldigverklaring van uw rijbewijs. Er zijn mogelijkheden om de beslissing van het CBR aan te vechten.

Lees meer >


Joint per maand is geen drugsmisbruik, ook niet bij THC in urine

Geplaatst op: 06 oktober 2016

Een fantastische uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De betrokkene verklaarde bij de psychiater dat hij gemiddeld eenmaal per maand een joint rookt. Dit bleek ook wel uit het onderzoek van zijn urine. Hierin werden sporen van THC aangetroffen. De psychiater concludeerde tot drugsmisbruik. maar de rechter was het er niet mee eens. Deze enkele omstandigheden zijn onvoldoende om misbruik van drugs aan te nemen (ABRvS, 25 juli 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX2546 ).

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden