Bayesiaanse alcoholtest voor vaststellen alcoholmisbruik CBR

Psychiaters moeten bij twijfel gebruik maken van de Beyesiaanse alcoholtest om vast te stellen of er sprake is van alcoholmisbruik in het kader van het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid

Bayesiaanse alcoholtest

Een bayesiaans systeem maakt de beantwoording van de volgende vragen mogelijk: stel we weten de uitslagen van een aantal diagnostische testen, wat is dan de kans dat een individuele patiënt lijdt aan een bepaalde ziekte? Een dergelijke Bayesiaans systeem voor het aantonen van stoornissen in het gebruik van alcohol is gevalideerd (Korzec et al., 2005; Korzec
en Kieviet, 2009; Gisolf et al., 2006). Het is hierbij aangetoond dat dit systeem (BAT-D) meer accurate diagnostiek oplevert dan het gebruik van biochemische markers alleen (voor aanvullende informatie: www.batDiag.org). Omdat geen enkel symptoom of biochemische test op zichzelf het bewijs kan leveren voor het bestaan van een stoornis in het alcoholgebruik, is de
beste strategie om een bewijs te construeren als volgt.
1 Combineer gegevens met een hoge specificiteit.
2 Neem nota van verstorende factoren en houd rekening met de kans
dat die verstorende factoren het resultaat beïnvloeden; let met name
op de mogelijkheid van steatosis hepatitis.
3 Houd rekening met het diagnostisch venster van de diagnostische test

Er zijn aanwijzingen dat een bayesiaanse combinatie van onderzoek (Bayesiaanse Alcoholisme Test-D) dat bestaat
uit laboratoriumtesten en vragenlijsten de hoogste diagnostische waarde heeft voor het diagnosticeren van een stoornis in het gebruik van alcohol en alcoholafhankelijkheid, zo geeft de Richtlijn diagnostiek van stoornissen in het gebruik van alcohol in het
kader van CBR-keuringen op p. 67 aan.

Hoe werkt de Bayesiaanse alcoholtest

De Bayesiaanse alcoholtest (Bayesian Alcoholism Test, oftewel BAT) is een expert systeem waarin informatie uit bloedtests, lichamelijk onderzoek en een gesprek met de mogelijke drankmisbruiker wordt ingevoerd. Het computerprogramma analyseert de uitkomsten van deze reeks testresultaten en weegt deze mee voor de einddiagnose. Deze einddiagnose is een kans: hoe waarschijnlijk is het dat de onderzochte persoon alcoholist is. Verder geeft het systeem ook de kans op leverziektes en diabetes.

De benodigde data voor de Bayesiaanse alcoholtest zijn dus:
– prevalentie van aandoeningen
– prevalentie van klinische tekens
– conditionele kansen tussen ziektes en testen

Meer informatie Bayesiaanse alcoholtest

Meer informatie over de Bayesiaanse alcoholtest vindt u hier:

Confirming alcoholism in drivers under influence (A. Korzec)

Bayesiaanse statistiek in de rechtspraak

< Terug naar Meer informatie onderzoek naar de rijgeschiktheid (bij alcohol)
< Terug naar Meer informatie rijbewijs ongeldig verklaard
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden