CBR keuring drugs

De CBR keuring drugs is na de CBR keuring vanwege alcohol de lastigste keuring die u kunt krijgt. De CBR keuring vanwege drugs wordt vrij snel opgelegd. Alleen het bezit van drugs is vaak al voldoende.

Wanneer CBR-keuring drugs

De CBR keuring drugs wordt alleen opgelegd in de volgende gevallen:

  • indien u ten onrechte als bestuurder bent aangemerkt
  • indien u niet onder invloed van drugs een motorrijtuig hebt bestuurd
  • indien u geen drugs op zak hebt gehad en/of niet hebt verklaard dat deze drugs voor eigen gebruik was

CBR-keuring drugs niet onderschatten!

De CBR-keuring vanwege drugsbezit of rijden onder invloed van drugs mag u niet onderschatten. De CBR-keuring wordt gedaan door psychiaters met wie het CBR samenwerkt en die van het CBR een beoordelingskader opgelegd hebben gekregen voor deze keuringen.

De keuring is zo ingericht en de vragen worden zo gesteld dat u er haast al niet doorheen kunt komen. Sowieso baseren de psychiaters hun diagnose drugsmisbruik vaak al op grond van de door de politie aangeleverde informatie, zeker als er sprake was van (een vermoeden) van rijden onder invloed van drugs. Zodoende staat u in de beoordeling van de psychiater al met 1-0 achter, terwijl dit juist niet is toegestaan volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De bedoeling is om alle vragen daarom juist te beantwoorden, zodat de psychiater verder niets tegen u kan inbrengen om te komen tot die diagnose drugsmisbruik.

Wij adviseren u om bovendien vooraf het proces-verbaal door een advocaat te laten opvragen zodat u altijd weet over welke informatie het CBR en de psychiater precies beschikt.

Inhoud CBR keuring drugs

Het is belangrijk dat u weet wat de drugskeuring van het CBR,  precies inhoud. De alcoholkeuring omvat vier onderdelen:

  • urineonderzoek (waarbij gekeken wordt naar uw alcoholgebruik tot 6 maanden terug!)
  • lichamelijk onderzoek
  • psychiatrisch onderzoek
  • vraaggesprek met psychiater

Met name voor het vraaggesprek met de psychiater hebt u het meest te vrezen. U krijgt verschillende vragen over uw drugsgebruik op de dag van aanhouding en/of de redenen waarom u een gebruikershoeveelheid drugs bij u had, alsook over het normale drugsgebruik. Het lijkt misschien op het eerste gezicht makkelijk om deze vragen te beantwoorden, zeker als u van uzelf weet dat u slechts sporadisch drugs gebruikt, maar het onderzoek zit zo gemeen in elkaar dat maar liefst 80% niet door het onderzoek heen komt wanneer zij zich niet goed hebben voorbereid via een informatiebrochure of een voorbereidingsgesprek met een advocaat. Dit heeft te maken met de vele strikvragen en valkuilen waar u mee te maken krijgt in het kader van de alcoholkeuring van het CBR.

> Meer informatie drugskeuring CBR

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden