CBR keuring alcohol

De CBR-keuring in verband met alcohol is de meest lastige keuring die u kunt krijgt. Deze CBR-keuring is ook de zwaarste maatregel die door het CBR wordt opgelegd bij rijden onder invloed van alcohol.

Wanneer CBR-keuring alcohol?

De CBR keuring in verband met alcohol wordt alleen opgelegd bij een heel hoog alcoholgehalte en/of recidive, al dan niet na het eerder gevolgd hebben van een EMA-cursus. Zo legt het CBR een keuring in verband met alcohol op:

  • bij een alcoholgehalte van meer dan 785 ug/l
  • of bij een alcoholgehalte van meer dan 570 ug/l als u nog beginnend bestuurder bent
  • wanneer u binnen 5 jaren na het eerder gevolgd hebben van een EMA-cursus opnieuw bent gepakt wegens het rijden onder invloed van alcohol
  • wanneer u binnen 5 jaren drie keer bent aangehouden wegens rijden onder invloed

Bezwaar tegen CBR keuring alcohol

Het is belangrijk dat u goed nagaat of het CBR ook in uw geval een keuring mocht opleggen. In sommige gevallen is het mogelijk om met succes bezwaar te maken tegen deze CBR keuring waarbij in combinatie met een voorlopige voorziening kan worden voorkomen dat u de keuring hoeft te volgen. Dit is bijvoorbeeld:

  • wanneer er door de politie fouten zijn gemaakt bij het alcoholonderzoek
  • wanneer niet is voldaan aan een van de hierboven genoemde gevallen voor het opleggen van de CBR-keuring

Laat uw zaak altijd vooraf beoordelen door een gespecialiseerde CBR-advocaat. Met een quickscan kan de advocaat al snel zien of bezwaar maken mogelijk is. Via een pro forma bezwaarschrift vraagt de advocaat dan een kopie van het dossier op en zal u adviseren over de mogelijkheden om de bezwaarprocedure door te zetten.
Wilt u ook een vrijblijvend advies van een van onze advocaten? Neem dan direct contact met ons op of vul het aanmeldingsformulier in via de website.

> Meer informatie bezwaar tegen CBR keuring alcohol

CBR keuring alcohol niet onderschatten

Met name de CBR keuring alcohol mag u niet onderschatten. De CBR-keuring alcohol wordt gedaan door psychiaters met wie het CBR samenwerkt en die van het CBR een beoordelingskader hebben opgelegd gekregen voor deze alcoholkeuringen.

Het onderzoek is zo ingericht en de vragen worden zo gesteld dat u er haast al niet doorheen kunt komen. Sowieso baseren de psychiaters hun diagnose alcoholmisbruik al op het hoge alcoholgehalte dat de grondslag vormt voor het opleggen van de alcoholkeuring of de recidive, al dan niet na het gevolgd hebben van een EMA-cursus. Zodoende staat u in de beoordeling van de psychiater al met 1-0 achter, terwijl dit juist niet is toegestaan volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De bedoeling is om alle vragen daarom juist te beantwoorden, zodat de psychiater verder niets tegen u kan inbrengen om te komen tot die diagnose alcoholmisbruik.

Inhoud CBR keuring alcohol

Het is belangrijk dat u weet wat de alcoholkeuring van het CBR, precies inhoud. De alcoholkeuring omvat vier onderdelen:

  • bloedonderzoek (waarbij gekeken wordt naar uw alcoholgebruik tot 6 maanden terug!)
  • lichamelijk onderzoek
  • psychiatrisch onderzoek
  • vraaggesprek met psychiater

Met name voor het vraaggesprek met de psychiater hebt u het meest te vrezen. U krijgt verschillende vragen over uw alcoholgebruik op de dag van aanhouding als uw normale alcoholgebruik. Dat lijkt op zich makkelijk, zeker als u zich niet beschouwd als probleemdrinker of overmatig alcoholgebruiker, maar het onderzoek zit zo gemeen in elkaar dat maar liefst 80% niet door het onderzoek heen komt wanneer zij zich niet goed hebben voorbereid via een informatiebrochure of een voorbereidingsgesprek met een advocaat. Dit heeft te maken met de vele strikvragen en valkuilen waar u mee te maken krijgt in het kader van de CBR-keuring alcohol.

> Meer informatie CBR-keuring alcohol

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden