Eigen verklaring CBR

De eigen verklaringsprocedure van het CBR omvat de procedure voor het aanvragen van een verklaring van geschiktheid die u nodig hebt voor het verkrijgen of terugkrijgen van uw rijbewijs. De eigen verklaring is niets minder dan een formulier met elf vragen over uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid. U moet deze vragen naar waarheid beantwoorden. Indien u een van de vragen met "ja" beantwoord of wanneer u de verklaring van geschiktheid aanvraagt nadat uw rijbewijs eerder door het CBR ongeldig is verklaard, krijgt u een nader onderzoek.

Onderzoek CBR

Afhankelijk van de beantwoording van de vragen zal het CBR u (op eigen kosten) doorsturen naar een deskundige die moet beoordelen of u geschikt bent om motorrijtuigen te besturen. Evenals bij het onderzoek naar de rijgeschiktheid is in het kader van de eigen verklaringsprocedure hierbij de Regeling eisen geschiktheid 2000 van belang. In deze regeling staat precies beschreven in welke gevallen er sprake is van ongeschiktheid voor het besturen van motorrijtuigen. 

Ongeschikt, wat nu?

Wanneer de deskundige tot de diagnose "ongeschikt" komt, kunt u geen rijbewijs krijgen. Het CBR zal de aanvraag voor een rijbewijs afwijzen. Toch hoeft u zich niet hierbij neer te leggen. U kunt tegen deze beslissing van het CBR binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen.Gelet op de ingewikkeldheid van de procedure is het aan te bevelen u zich hierbij laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden