CDT-waarde te hoog?

Blijkt uit onderzoek dat uw CDT waarde te hoog is, dan zal het CBR naar alle waarschijnlijkheid uw rijbewijs ongeldig verklaren. Het CDT is een van de belangrijkste graadmeters voor een psychiater van het CBR om tot alcoholmisbruik te komen. Toch hoeft u zich niet neer te leggen bij een ongeldigverklaring van uw rijbewijs. Er zijn mogelijkheden om de beslissing van het CBR aan te vechten.

Wat is de CDT-waarde?

Het CDT is een verzameling van afwijkende vormen van het ijzertransporterende eiwit transferrine. Deze worden in de lever aangemaakt bij chronisch overmatig alcoholgebruik. Bij de bepaling van het percentage CDT in het bloed wordt vastgesteld hoeveel van deze afwijkende vormen van transferrine in het bloed aanwezig zijn. De CDT-waarde wordt door het CBR gezien als de belangrijkste bloedwaarde om overmatig alcoholgebruik aan te kunnen tonen.

Methoden bepaling CDT-waarde

Voor het bepalen van de CDT-waarde kan van verschillende testmethodes gebruikt worden gemaakt.

Voor de bepaling van het %CDT bestaan verschillende onderzoeksmethoden. De bovengrens en het afkappunt (de maximaal toelaatbare waarde) zijn per methode verschillend.

Methode Referentiegebied of bovengrens Afkappunt voor CBR incl. kritisch verschil (meting in enkelvoud)
Helander HPLC (referentie methode)  0,7 – 1,7% DST  1,67 + 0,37 = 2,04% DTS – Afkappunt 2,0% DTS
ClinRep CDT HPLC methode (RECIPE, Munchen)  1,6%DTS  1,61 + 0,38 = 1,99% DTS – Afkappunt 2,0% DTS
Ready-Prep %CDT Agilent HPLC (Bio-Rad, München) 0,5 – 1,5% DTS  1,49 + 0,30 = 1,79% DTS – Afkappunt 1,8% DTS
CEofix CDT (Analis, Namur) 1,5% DTS  1,51 + 0,36 = 1,87% DTS – Afkappunt 1,9% DTS
N-Latex CDT nefelometrie (Siemiens, Marburg) 2,2 % CDT  2,16 + 0,41 = 2,57 %CDT – Afkappunt 2,6% CDT
Capillarys CDT CE Methode (Sebia, Evry)  0,5 – 1,4% DST  1,40 + 0,26 = 1,66% DTS –  Afkappunt 1,7% DTS

Het verschil tussen het referentiegebied / de bovengrens en het afkappunt wordt bij het CDT het grijze gebied genoemd. Binnen deze marge is rekening gehouden met de biologische spreiding alsmede de analytische variatie tussen de verschillende laboratoria. Het CBR gaat ook vaak uit van alcoholmisbruik wanneer het CDT binnen dit grijze gebied valt, maar dat is lang niet altijd terecht.

Verweren bij te hoog CDT

Wanneer er een te hoge CDT-waarde is vastgesteld bij een bloedonderzoek van het CBR, is het belangrijk om dit zo goed mogelijk aan te vechten.

  1. Laat een confirmatieonderzoek doen via een bloedchemicus / laboratorium zodat met een andere methode opnieuw de bloedwaarden kunnen worden geanalyseerd. Wij kunnen u hierbij helpen en u hierover adviseren.
  2. Raadpleeg uw huisarts om na te gaan of er andere oorzaken zijn voor de verhoging van het CDT
  3. Enkel een verhoogd CDT is in sommige gevallen onvoldoende om te komen tot de diagnose alcoholmisbruik
  4. Dien altijd een bezwaarschrift in via een advocaat
< Terug naar Eigen verklaringsprocedure CBR
< Terug naar Meer informatie onderzoek naar de rijgeschiktheid (bij alcohol)
< Terug naar Meer informatie rijbewijs ongeldig verklaard
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden