Bayesiaanse alcoholtest voor vaststellen alcoholmisbruik CBR

Geplaatst op: 15 maart 2018

Psychiaters moeten bij twijfel gebruik maken van de Beyesiaanse alcoholtest om vast te stellen of er sprake is van alcoholmisbruik in het kader van het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid

Lees meer >


3 aanhoudingen alcohol, EMA gevolgd, met onderrapportage obv geringe pakkans voldoende voor alcoholmisbruik

Geplaatst op: 05 december 2017

Normaal gesproken is de enkele recidive onvoldoende voor de diagnose alcoholmisbruik. Evenwel heeft de kleine kamer van de Afdeling in de uitspraak van 22 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3212 nu geoordeeld dat 3 aanhoudingen, en het eerder gevolgd hebben van een EMA, wel tot de diagnose alcoholmisbruik kan leiden, in combinatie met een onderrapportage (die wordt afgeleid uit de 3 aanhoudingen in relatie tot de geringe pakkans).

Lees meer >


Schrikborrel en thuisdrinken heeft geen effect in CBR-procedure

Geplaatst op: 29 augustus 2017

Als u gepakt bent wegens rijden onder invloed, dan valt in de strafzaak vaak nog als verweer te voeren dat het alcoholgehalte lager moet zijn dan gemeten, omdat u eenmaal thuis (na het rijden) ook nog alcohol hebt gedronken. Zou dit thuisdrinken na een ongeval plaatsvinden, dan wordt het ook wel een schrikborrel genoemd. In de strafzaak heeft dat tot gevolg dat de rechter u niet mag veroordelen voor het vastgestelde alcoholgehalte, maar in de CBR-procedure heeft het helaas niet dat gevolg.  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State overweegt steeds dat het voor rekening en risico van de betrokkene komt dat diegene na het rijden onder invloed nog alcohol heeft gedronken. Hierdoor wordt immers het risico genomen dat later niet meer kan worden vastgesteld onder invloed van welk alcoholgehalte nu precies is gereden. Van belang is daarbij wel dat bij de verbalisanten een vermoeden bestond (en ook mocht bestaan) dat de betrokkene onder invloed van alcohol had gereden.

Een overzicht met betrekking tot de jurisprudentie over thuisdrinken:

Lees meer >


Bij maagverkleining minder snel tolerantie en onderrapportage

Geplaatst op: 26 april 2017

Het is in de medische literatuur algemeen bekend dat een maagverkleining (operatieve verwijdering helft maag) de snelheid van alcoholresorptie verhoogt. Bij een normale maag wordt alcohol namelijk langer in de maag vastgehouden en komt de alcohol druppelsgewijs in de darm terecht; na een maagverkleining gaat alcohol veel sneller naar de darm waarna de alcohol (dus) veel sneller dan normaal in het bloed terecht komt.

Lees meer >


Termijn uitslag onderzoek psychiater CBR

Geplaatst op: 19 april 2017

Regelmatig krijgen wij van cliënten de vraag hoe lang het duurt voordat de psychiater zijn rapport naar het CBR moet doorsturen en hoe lang het dan weer duurt voordat het CBR een beslissing neemt over de geldigheid van het rijbewijs. Hier zijn wel termijnen voor. Na het onderzoek van de psychiater kan het nog 12 weken duren voordat u een (voorlopige) beslissing van het CBR ontvangt.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden