Onderzoek mag niet worden opgelegd voor alcoholfeit van voor halen rijbewijs

Het CBR blijft het proberen, maar het is niet toegestaan: Het opleggen van een onderzoek naar de rijgeschiktheid net na het behalen van het rijbewijs. Het gaat dan bijvoorbeeld om een aanhouding vanwege rijden onder invloed in de periode dat iemand geen rijbewijs had. Vervolgens haalt die persoon alsnog het rijbewijs en kort daarna ontvangt hij een brief van het CBR dat er een onderzoek naar de rijgeschiktheid is opgelegd en dat tevens de geldigheid van het rijbewijs wordt geschorst omdat de betrokkene destijds nog als beginnend bestuurder moet worden gezien.

De rechtbank Amsterdam heeft nu in een uitspraak van 20 december 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:9391 bepaald dat dit niet is toegestaan. De rechtbank overwoog het volgende:

“Verweerder heeft het besluit genomen naar aanleiding van het feit van 17 mei 2015. Dat betekent dat verweerder in beginsel ook dat feit moest gebruiken als basisfeit om de beslissing op te baseren. Maar het zijn wel twee feiten die mogen meetellen bij de vaststelling van de hoeveelheid overtredingen. In de aangehaalde uitspraak van de Afdeling heeft verweerder geen maatregel opgelegd, omdat verweerder van die feiten niet op de hoogte was gesteld. Daar zat geen bewuste keuze achter, zodat de betrokkene er niet op mocht vertrouwen dat er geen verdere consequenties aan zaten. Die situatie doet zich hier niet voor. Hier doet zich de situatie voor dat eiser in 2013 slechts een AM-rijbewijs had en er daarom op dat moment geen wettelijke basis bestond om een maatregel op te leggen. Eiser kon alleen een boete krijgen. Nu eiser een B-rijbewijs heeft gekregen, kan verweerder dat oude feit niet alsnog als basis voor een maatregel laten gelden bij een nieuw feit. Daarvoor diende het laatste feit, 560 µg/l (1,288 ‰), als basis gebruikt te worden. Dat feit is niet ernstig genoeg voor een onderzoek naar de rijgeschiktheid, maar wel voor een EMA op grond van artikel 11, eerste lid, onder b, van de Regeling. Ook de twee feiten samen zijn dan niet genoeg voor een onderzoek naar de rijvaardigheid, omdat daar drie feiten voor nodig zijn. Op grond van artikel 11, eerste lid, onder c, van de Regeling dient ook dan een EMA te worden opgelegd.”

< Terug naar Meer informatie onderzoek naar de rijgeschiktheid (bij alcohol)
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden