Bloedwaarde Gamma-GT

Een verhoging van de bloedwaarde Gamma-GT kan duiden op alcoholmisbruik, maar dat hoeft niet perse. De referentiewaarde van het Gamma-GT is 55. Een te hoge Gamma-GT-waarde kan wijzen op inductie van de Gamma-GT-synthese van de lever of op een leverfunctiesstoornis, mogelijk ten gevolge van overmatig alcoholgebruik. Gamma-GT is evenals alkalische fosfatase een marker die normaliter gebruikt wordt om cholestase te identificeren. Alcoholgebruik van enige omvang gaat gepaard met een geïsoleerde Gamma-GT verhoging.

Een solitair verhoogd Gamma-GT vormt een ondersteuning voor de diagnose stoornissen in het gebruik van alcohol, als andere oorzaken op aannemelijke wijze zijn uitgesloten.

De halfwaardetijd van Gamma-GT bedraagt circa 26 dagen; normalisatie van het Gamma-GT geschiedt binnen vier weken na staken van de alcoholconsumptie. Een op zichzelf staande verhoging van Gamma-GT kan veroorzaakt zijn door alcoholgebruik, maar dat hoeft niet het geval te zijn. Ook andere oorzaken kunnen een verhoging van het Gamma-GT-gehalte opleveren, zie ook “Verhoging gamma-gt, ASAT- en ALAT-waarde

Andere oorzaken verhoging Gamma-GT

Het Gamma-GT kan ook door andere oorzaken zijn verhoogd:

  • Pijnbestrijdingsmedicatie

Combinatie verhoging %CDT en Gamma-GT

Wanneer bij het bloedonderzoek zowel het %CDT als het Gamma-GT verhoogd blijken te zijn, vormt dit een sterke aanwijzing voor overmatig alcoholgebruik.

< Terug naar Meer informatie onderzoek naar de rijgeschiktheid (bij alcohol)
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden