Verhoging gamma-gt, ASAT- en ALAT-waarde

Is bij u een verhoging van de ASAT en/of ALAT-waarde geconstateerd, dan kunnen de volgende verweren eventueel worden gevoerd:

  • Contra-expertise van het bloedmonster (moet snel gebeuren)
  • Bewijs van een andere oorzaak voor de verhoging

Contra-expertise bloedmonster

U kunt proberen om de uitslag van het bloedmonster aan te vechten door een contra-expertise te laten verrichten door een chemicus. Dit moet wel snel gebeuren, gelet op de beperkte tijd om het ingevroren monster betrouwbaar opnieuw te laten onderzoeken, zie Raad van State, 27 februari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ2493

> Meer informatie contra-expertise

Bewijs andere oorzaak

Lukt het niet om de uitslag van het bloedmonster aan te vechten, dan moet u bewijs leveren van een mogelijke andere oorzaak voor de verhoging van de bloedwaarde(n). Ons advies is om dit via uw huisarts te regelen.

Zo kan een verhoging van het ASAT en ALAT het gevolg zijn van intensief sporten (zie: http://www.robbertwolters.com/artikelen/krachttraining-en-leverwaarden)

Richtlijn diagnostiek geen beleidsregel

De Richtlijn diagnostiek schrijft voor dat enkel een verhoging van het gamma-gt gehalte niet voldoende is om te komen tot de diagnose alcoholmisbruik. Een enkel verhoogde gamma-GT van meer dan 1,5 maal de bovengrens van het referentiegebied levert volgens de richtlijn alleen een ondersteuning voor de diagnose alcoholmisbruik op als andere oorzaken op aannemelijke wijze zijn uitgesloten, waarbij ook de CDT-waarde een rol speelt. Voor de ALAT-waarde geldt hetzelfde.
Toch kan de diagnose op deze grond niet altijd met succes worden bestreden. Uitgangspunt is dat richtlijn diagnostiek geen beleidsregel is in de zin van de Awb. Het CBR is niet zonder meer gehouden de richtlijn te volgen, en kan hier gemotiveerd worden afgeweken (Raad van State, 27 februari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ2493).

< Terug naar Meer informatie onderzoek naar de rijgeschiktheid (bij alcohol)
< Terug naar Meer informatie rijbewijs ongeldig verklaard
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden