Alcoholslotprogramma na CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid

Indien door het CBR aan u een onderzoek naar de rijgeschiktheid wegens rijden onder invloed van alcohol is opgelegd, moet u een keuring ondergaan bij de psychiater. Indien uit die keuring blijkt dat er geen sprake is van alcoholmisbruik of alcoholafhankelijkheid, wordt uw rijbewijs niet ongeldig verklaard. Helaas bent u dan nog niet van het CBR af. Het CBR zal na het onderzoek naar de rijgeschiktheid nog een alcoholslotprogramma aan u opleggen.

Wettelijk kader

Ingevolge artikel 17, eerste lid, aanhef en onder g, besluit het CBR dat betrokkene zich aan een asp dient te onderwerpen, indien de uitslag van het ingevolge artikel 23, eerste lid, opgelegde onderzoek geen aanleiding geeft tot ongeldigverklaring van het rijbewijs, tenzij oplegging van dit onderzoek heeft plaatsgevonden op grond van artikel 23, eerste lid, aanhef en onder b, sub I, of aanhef en onder c, sub I.

Artikel 23 lid 1, aanhef en onder b, sub I houdt in dat het onderzoek naar de rijgeschiktheid door het CBR was opgelegd omdat de betrokkene niet in aanmerking kwam voor een lichte educatieve maatregel alcohol en verkeer omdat hij de Nederlandse taal dan wel een andere taal waarin de lichte educatieve maatregel alcohol en verkeer wordt gegeven, niet of niet in voldoende mate beheerste.

Artikel 23 lid 1, aanhef en onder c, sub I houdt in dat het onderzoek naar de rijgeschiktheid door het CBR was opgelegd omdat de betrokkene niet in aanmerking kwam voor een educatieve maatregel alcohol en verkeer omdat hij de Nederlandse taal dan wel een andere taal waarin de lichte educatieve maatregel alcohol en verkeer wordt gegeven, niet of niet in voldoende mate beheerste.

Ook in artikel 134 lid 7 WVW is deze verplichting imperatief voorgeschreven:
“Indien het CBR van oordeel is dat op grond van de uitslag van het onderzoek betrokkene niet als (..) ongeschikt moet worden beoordeeld, legt het aan betrokkene in bij ministeriële regeling vastgestelde gevallen overeenkomstig bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde regels de verplichting op deel te nemen aan (..) het alcoholslotprogramma. Indien het CBR besluit tot oplegging van (..) de verplichting tot deelname aan het alcoholslotprogramma zijn de artikelen 132b tot en met 132o van overeenkomstige toepassing.”

Ook bij eerder volgen alcoholslotprogramma kan het opnieuw worden opgelegd

Ook wanneer u eerder al hebt moeten deelnemen aan het alcoholslotprogramma kan het CBR dit nogmaals opleggen na een onderzoek naar de rijgeschiktheid. Dit volgt uit artikel 18 aanhef en onder a van de Regeling Maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid 2011:

“Betrokkene komt niet in aanmerking voor het alcoholslotprogramma…
a) indien hij de afgelopen vijf jaar aan het alcoholslotprogramma heeft deelgenomen, tenzij de doorverwijzing naar het alcoholslotprogramma plaatsvindt op basis van de uitslag van het ingevolge artikel 23, eerste lid, opgelegde onderzoek;
b) indien hij zich de afgelopen vijf jaar heeft moeten onderwerpen aan een onderzoek naar de geschiktheid, tenzij de doorverwijzing naar het alcoholslotprogramma plaatsvindt op basis van de uitslag van het ingevolge artikel 23, eerste lid, opgelegde onderzoek;”

Overgangsrecht

Wanneer echter het onderzoek naar de rijgeschiktheid is opgelegd wegens recidive, is overgangsrecht van toepassing, mits de eerste aanhouding wegens rijden onder invloed had plaatsgevonden voor 1 juli 2011. In dat geval wordt geen alcoholslotprogramma opgelegd.

 

< Terug naar Meer informatie alcoholslotprogramma
< Terug naar Meer informatie onderzoek naar de rijgeschiktheid (bij alcohol)
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden