Wel of geen tweede onderzoek / second opinion onderzoek psychiater CBR

Regelmatig krijgen wij de vraag of er wel of niet een tweede onderzoek, ook wel second opinion, genoemd, moet worden aangevraagd naar aanleiding van het voornemen van het CBR om op basis van het rapport van de eerste psychiater het rijbewijs ongeldig te verklaren.

De bevoegdheid voor een betrokkene om een tweede onderzoek te verlangen is in artikel 134 van de Wvw 1994 opgenomen naar aanleiding van een amendement van Tweede Kamerlid Roosen-Van Pelt van 17 juni 1993 (Kamerstukken II 1992/93, 22 030, nr. 19). In de toelichting bij dat amendement valt te lezen dat het tweede onderzoek is bedoeld om een “second opinion” te krijgen.

Wat houdt het tweede onderzoek in

Het tweede onderzoek houdt een nieuw onderzoek in door een psychiater die door het CBR wordt ingeschakeld. U krijgt in wezen hetzelfde onderzoek als bij de eerste psychiater.

Afweging

Aan dit tweede onderzoek zijn echter ook weer hoge kosten verbonden. Het is daarom belangrijk dat u de juiste afweging maakt of u een tweede onderzoek aanvraagt. Er kunnen meerdere redenen zijn om een tweede onderzoek aan te vragen:

  • U bent het niet eens met de bloeduitslagen
  • U bent het niet eens met de door de psychiater genoteerde antwoorden
    (TIP: maak zo mogelijk gebruik van het correctierecht)
  • U bent het niet eens de diagnose van de psychiater

Een advocaat kan voor u op basis van het rapport van de eerste psychiater nagaan of het voor u zinvol is om een tweede onderzoek aan te vragen. Indien u graag wil weten wat voor u de mogelijkheden zijn, dan kunt u het eerste rapport per e-mail naar ons toesturen. Wij zullen u dan adviseren over de mogelijkheden om via een tweede onderzoek aan te vragen.

Betalingsregeling niet mogelijk

U kunt  geen betalingsregeling krijgen voor om de kosten van het tweede onderzoek te betalen. U moet het door het CBR genoemde bedrag ineens betalen.

Meer informatie wel of geen tweede onderzoek CBR bij alcoholmisbruik

< Terug naar Meer informatie onderzoek naar de rijgeschiktheid (bij alcohol)
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden