Verweer: ten onrechte als bestuurder aangemerkt

Het CBR mag alleen een LEMA, EMA, Alcoholslot of een Onderzoek naar de rijgeschiktheid opleggen indien vaststaat dat u als bestuurder bent opgetreden van een motorrijtuig. Bestaat hierover twijfel, dan loont het vaak wel de moeite om hiertegen verweer te voeren.

Wettelijk kader

Ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 (hierna: de Regeling) wordt een vermoeden, als bedoeld in artikel 130, eerste lid, van de Wvw 1994 gebaseerd op feiten of omstandigheden, als genoemd in de bij deze regeling behorende bijlage 1.

Ingevolge het tweede lid dient betrokkene, indien een vermoeden, als bedoeld in het eerste lid wordt gebaseerd op het gestelde in de bij deze regeling behorende bijlage 1, onder B, onderdeel III, ‘Drogerende stoffen Alcohol’, bij minimaal een feit bestuurder te zijn geweest van een motorrijtuig waarvoor een rijbewijs is vereist.

Ingevolge artikel 3, eerste lid, kunnen feiten of omstandigheden, als bedoeld in artikel 2 blijken uit:
a. eigen waarneming en gegevens afkomstig van de politie;
b. gegevens afkomstig van de officier van justitie, of
c. door de politie nagetrokken gegevens uit andere bron.

Voldoende mate van zekerheid

Uit de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt dat het niet voldoende is dat het aannemelijk is dat de betrokkene als bestuurder heeft opgetreden. Dit dient echt duidelijk uit de bewijzen te blijken (zie o.a. ECLI:NL:RVS:2011:BQ1038 : “niet voldoende is dat aannemelijk is dat de betrokkene onder invloed van alcohol heeft gereden”).Beoordeeld moet worden of de geconstateerde feiten met voldoende mate van zekerheid zijn komen vast te staan.

Verklaringen rechtsgeldig

Wel is het zo dat in beginsel mag worden uitgegaan van de juistheid van tegenover beambten belast met onderzoek afgelegde verklaringen en komt aan latere verklaringen geen doorslaggevende betekenis toe (onder meer uitspraak van 21 december 2005 in zaak nr. 200505028/1). Heeft u dus een verklaring afgelegd tegenover een politieagent dat u de bestuurder was, dan kan die verklaring in de CBR-procedure worden gebruikt.

 

< Terug naar Algemene verweren
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden