Verhoogde bloedwaarden: geef aannemelijke andere oorzaak

Indien tijdens het bloedonderzoek verhoogde bloedwaarden zijn geconstateerd, kunt u toch nog met succes bezwaar aantekenen tegen de beslissing van het CBR. Belangrijk is wel dat u een andere, aannemelijke oorzaak, aangeeft voor de verhoogde bloedwaarden.

Latere positieve uitslag zegt weinig

Wanneer bij een tweede onderzoek geen verhoogde bloedwaarden zijn geconstateerd of wanneer u later uw bloed hebt laten testen door de huisarts en die tot lagere bloedwaarden komt, wil dat niet zeggen dat de uitslag van het eerste onderzoek niet deugt.

Dit zien we onder andere terug in een uitspraak van de Raad van State van 7 augustus 2013, ECLI:NL:RVS:2013:613:
“De rechtbank heeft terecht overwogen dat de omstandigheid dat bij een meting van de huisarts op 8 maart 2012 geen afwijkende Gamma GT-waarde is vastgesteld niet met zich brengt dat [appellant] daarmee aannemelijk heeft gemaakt dat de tijdens het onderzoek vastgestelde Gamma GT-waarde onjuist was.”

< Terug naar Meer informatie onderzoek naar de rijgeschiktheid (bij alcohol)
< Terug naar Meer informatie rijbewijs ongeldig verklaard
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden