Rijbewijs terug ondanks foutieve hertesten alcoholslot

Vier foutieve hertesten bij het alcoholslotprogramma is einde verhaal. Het CBR beeindigt dan de deelname aan het alcoholslotprogramma en u kunt dan alleen het rijbewijs terugkrijgen door alles weer opnieuw te starten, met de nodige extra kosten tot gevolg. Toch is dat vaak niet terecht. In een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland lezen we dat rechters niet snel hierin meegaan en de betrokkene vaker het voordeel van de twijfel geven, zo ook in de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 18 september 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:8902:

4.
Verzoeker heeft toegelicht dat hij in augustus 2013 zijn auto had uitgeleend aan zijn vader, en in die periode zijn drie foutieve hertesten geregistreerd. Verzoeker heeft ten aanzien van de geweigerde hertest op 8 mei 2014 aangegeven dat hij een hertest gemist heeft, omdat hij staande was gehouden op verdenking van een snelheidsovertreding en was verzocht om beeldmateriaal te bekijken in het politievoertuig. Verzoeker was op dat moment daarom niet in staat te voldoen aan de hertest om 19.47 uur, waarvan om 19.51 uur en 19.55 uur een waarschuwing is gegeven. Het rijbewijs is vervolgens ter plaatse ingenomen en zoals uit de brongegevens van 20.07 uur blijkt, is verzoekers auto door een verbalisant teruggereden. Met betrekking tot de foutieve hertest van 25 juni 2014 stelt verzoeker dat uit de brongegevens blijkt dat weliswaar op 19.26 uur een te hoog bloedalcoholgehalte is geregistreerd, maar op 19.27 uur de hertest goed was. Verzoeker kan niet verklaren waarom de hertest van 19.26 uur negatief is, hij reed toen in een tunnel, maar meent dat uit het feit dat een minuut later een geslaagde hertest heeft plaatsgevonden moet worden afgeleid dat geen sprake was van alcoholgebruik. Verzoeker stelt dat hij geen drinker is en ook geen alcohol had gedronken. Verzoeker meent daarom stellig dat de foutieve hertesten van 8 mei 2014 en 25 juni 2014 hem niet kunnen worden aangerekend.
5.
Verweerder heeft op de Regeling gewezen. Verzoeker mocht zijn rijbewijs behouden mits werd voldaan aan de Regeling. Een correct gebruik van het alcoholslot is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid is van verzoeker, zodat de drie geweigerde hertesten die volgens verzoeker hebben plaatsgevonden in de periode dat hij de auto aan zijn vader had uitgeleend aan verzoeker moeten worden toegerekend. Mogelijk dat in bezwaar de foutieve hertest van 8 mei 2014 zal vervallen, maar dan nog zijn vier foutieve hertesten teveel. Verweerder stelt geen beoordelingsruimte te hebben gekregen. Volgens verweerder zijn enkel de uitkomsten van de hertest bepalend, ongeacht de oorzaak.
6.
De voorzieningenrechter stelt vast dat in het geval van verzoeker vijf foutieve hertesten zijn geregistreerd. In één geval zal in de heroverweging in bezwaar de foutieve hertest waarschijnlijk komen te vervallen, omdat hier een gegronde reden voor bestaat. Dan blijft er één foutieve hertest teveel over. De vraag of het houdbaar is om je op het standpunt te stellen: vier keer iets fout is voldoende om het ASP ongedaan te maken, zonder dat gekeken kan worden naar gevallen waarbij geen alcohol aan te pas is gekomen, leent zich evenwel niet voor een beoordeling in deze voorlopige voorzieningenprocedure. De voorzieningenrechter zal zich daarom beperken tot een belangenafweging.
7.
Verzoeker heeft aangevoerd dat hij door het opleggen van het ASP zijn baan als [baan] heeft verloren en een andere baan heeft kunnen vinden in de horeca. Hij zal deze baan vanwege dit besluit ook kwijtraken. Tegenover het belang van verzoeker bij behoud van zijn rijbewijs staat het algemeen belang van verkeersveiligheid. Op dit moment is veel te doen over de werking van het ASP apparaat. Daarom is de voorzieningenrechter in dit geval van oordeel dat het belang van verzoeker bij behoud van zijn rijbewijs boven het algemeen belang dat verweerder beoogt te dienen gesteld mag worden.
8.
De voorzieningenrechter wijst het verzoek toe en treft de voorlopige voorziening dat het primaire besluit is geschorst tot twee weken na bekendmaking van de beslissing op bezwaar.”

< Terug naar Meer informatie alcoholslotprogramma
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden