Rijbewijs terug ondanks alcoholslotprogramma na weigering alcoholonderzoek

Bij een weigering van het alcoholonderzoek wordt er standaard door het CBR een alcoholslotprogramma opgelegd, maar dat is niet altijd terecht, zo zien we terug in een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 23 september 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:9050. De betrokkene ontkende overigens dat hij geweigerd had om te blazen. Hij had wel zijn medewerking verleend, maar het lukte hem gewoonweg niet. Hij voelde zich gestresst, gegriefd, en onder drukt gezegd. Hij had nog gevraagd om een bloedonderzoek, maar dat werd hem geweigerd. De voorzieningenrechter gaf hem het voordeel van de twijfel, en gaf hem het rijbewijs terug. Het alcoholslotprogramma werd opgeschort.

De voorzieningenrechter oordeelde als volgt:

“Hier ligt voor: een verzoek om schorsing van het besluit 6 augustus 2014 van een 71 jarige verzoeker, first offender. Uit het proces-verbaal komt naar voren dat hem is verzocht te blazen na verkeersovertreding en dat hij naar drank rook. Verbalisanten hebben meer dan eens geprobeerd om hem te laten blazen zoals zij hem voorhielden zoals hij moest doen. In twee etappes: buiten en op bureau. Verzoeker heeft niet geblazen op de vereiste manier. Verbalisanten hebben op basis van verzoekers houding geconstateerd dat hij medewerking aan het blazen weigerde.
4.
Verzoeker heeft laten optekenen dat hij het probeerde, maar geen lucht kreeg. Ter zitting heeft hij verslag gedaan van het gebeuren in het politiebureau en hoe hij zich voelde. Hij voelde zich gestrest en gegriefd en onder druk gezet. Tijdens de zitting gaf hij wederom blijk van die gevoelens. Een vriendin, met name bekend in dossier, heeft verzoeker van het politiebureau opgehaald. Zij heeft ook verklaard over de situatie zoals zij nog een stukje heeft meegemaakt. Uit die verklaring is op te maken dat verzoeker heeft verzocht om een bloedproef, dat hij diabetes heeft, en dat hij zijn medicijnen moest nemen omdat hij er slecht uitzag. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter had het in deze situatie in de rede gelegen om de bloedproef waarom verzocht was, mogelijk te maken.
5.
Dit leidt tot de volgende belangenafweging. De strafzitting zal plaatsvinden op 30 september 2014 te Alkmaar. Verzoeker heeft aangevoerd dat hij vanwege zijn diabetes en afgelegen woonplek zijn auto nodig heeft. Door zijn charcot voet kan hij nog geen 100 meter lopen en niet fietsen. Daarbij is op dit moment veel te doen over werking van het alcoholslot apparaat. Dat leidt op dit moment tot toewijzing van de voorlopige voorziening waarbij het besluit van 6 augustus 2014 wordt geschorst omdat op dit moment verzoekers belangen zwaarder wegen dan het algemeen belang van de verkeersveiligheid.
6.
Omdat de voorzieningenrechter het verzoek toewijst, bepaalt de voorzieningenrechter dat verweerder aan verzoeker het door hem betaalde griffierecht vergoedt.”

< Terug naar Meer informatie alcoholslotprogramma
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden