Recht op volledige proceskostenvergoeding indien CBR beschikking geeft waarvan duidelijk is dat die geen stand houdt

Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad (o.a. de uitspraak van 13 april 2007, LJN BA2802) wordt afgeweken van de forfaitaire bedragen, indien het bestuursorgaan een beschikking geeft, terwijl duidelijk is dat die beschikking geen stand zal houden.

Dit verweer werd ook gevoerd in een procedure tegen het CBR waar het ging om het automatisch opleggen van een alcoholslotprogramma na geschiktverklaring tijdens het onderzoek naar de rijgeschiktheid. In die zaak was de rechtbank van oordeel dat weliswaar sprake is van onrechtmatig handelen van het bestuursorgaan, maar het is de rechtbank niet gebleken dat verweerster dit bewust heeft gedaan. Om die reden werd het verzoek van eiseres om vergoeding van de proceskosten van € 1008,- niet gehonoreerd.

< Terug naar Algemene verweren
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden