Proceskostenvergoeding CBR bij ondeugdelijke motivering besluit

Ook indien het beroep ongegrond wordt verklaard, kunt u in sommige gevallen een proceskostenvergoeding krijgen. Dit is het geval wanneer de beslissing op bezwaar van het CBR niet goed is gemotiveerd, waardoor u om die reden al beroep hebt moeten instellen. Rechtbank Midden-Nederland, 6 maart 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:1626:

“De rechtbank veroordeelt verweerster op grond van artikel 8:75 van de Awb in de proceskosten die eiser in bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken. In geval van een ongegrond beroep bestaat aanleiding om het bestuursorgaan te veroordelen in de proceskosten die een andere partij heeft moeten maken, indien die andere partij heeft moeten procederen om een deugdelijke motivering van het besluit te krijgen. De rechtbank zoekt hierbij aansluiting bij een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 24 september 2014 (ECLI:NL:CRVB:2014:3123). Die situatie doet zich hier voor. De rechtbank heeft hiervoor weliswaar geoordeeld dat het rapport van [naam psychiater] thans aan de zorgvuldigheidsvereisten voldoet, op het moment van het instellen van bezwaar was dit nog niet het geval. In het rapport van 13 mei 2014 komen tegenstrijdigheden en onduidelijkheden voor, de wijze waarop [naam psychiater] tot (deel)conclusies komt is onvoldoende inzichtelijk en de verslaglegging was niet volledig. Ook komen er conclusies in voor die niet overeenkomen met de onderbouwing daarvan. [naam psychiater] heeft zijn rapport tweemaal op verzoek van verweerster moeten aanvullen. Het rapport van 13 mei 2014 verdient dan ook niet de schoonheidsprijs. Diens eerste aanvulling, waarin hij zich meerdere malen excuseert voor de door hem gemaakte fouten, was onvolledig, zodat verweerster opnieuw om verduidelijking heeft moeten vragen. [naam psychiater] heeft daarop wederom gereageerd met het maken van excuses voor de verwarring die naar aanleiding van zijn rapportage is ontstaan. De rechtbank concludeert gelet hierop dat eiser zijn proceskosten in bezwaar redelijkerwijze heeft kunnen maken.
De proceskostenveroordeling beperkt zich dan ook tot de kosten in de bezwaarfase.”

< Terug naar Algemene verweren
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden