Overschrijding termijn bezwaar CBR

Als u niet binnen de termijn van 6 weken bezwaar aantekent tegen een besluit van het CBR, wordt u niet-ontvankelijk verklaard, tenzij de beslissing niet op de juiste wijze kenbaar is gemaakt en/of de termijnoverschrijding verschoonbaar is. In dit artikel bespreken wij enkele verweren die in het verleden gevoerd zijn, zodat u een beeld krijgt wanneer een termijnoverschrijding verschoonbaar is en wanneer niet.

Aangetekende post niet ontvangen
Rechtbank Haarlem, 4 december 2009, ECLI:NL:RBHAA:2009:BK8601
De voorzieningenrechter is, in navolging van vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling), van oordeel dat op grond van deze bewijsstukken dient te worden aangenomen dat de brieven op correcte wijze aangetekend aan verzoeker zijn gezonden en aangeboden en dat het niet afhalen van op deze wijze verzonden post voor risico van verzoeker komt. De enkele stelling van verzoeker dat hij mogelijk door een fout bij TPG Post het afhaalbericht niet heeft ontvangen en dat hij gewoonlijk aangetekende post direct na ontvangst van een kennisgeving bij het postkantoor ophaalt kan, met verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van 20 september 2006 (LJN: AY8531), niet leiden tot een ander oordeel.

< Terug naar Algemene verweren
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden