Overschrijding termijn beslissing op bezwaar CBR

Er gelden termijn voor het CBR voor het nemen van een beslissing op een bezwaarschrift. Het CBR moet de beslissing binnen 6 weken na het verstrijken van de bezwaartermijn nemen. Deze termijn mag eenmalig met een periode van 6 weken worden verlengd. Het CBR heeft dus maximaal 12 weken (bij verlenging) + de tijd die nog over was van de bezwaartermijn om een beslissing te nemen. Is het CBR te laat daarmee, dan heeft dat helaas geen grote gevolgen voor het CBR en de genomen beslissing. Zo oordeelde de Raad van State een tijd geleden nog eens dat een overschrijding van de termijn niet tot gevolg heeft dat het besluit van het CBR moet worden vernietigd (Raad van State, 25 september 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX8928)

Geen vernietiging beslissing CBR  bij overschrijding termijn

Ingevolge artikel 7:10 van de Awb beslist een bestuursorgaan binnen zes weken of – indien een adviescommissie is ingesteld – binnen tien weken na ontvangst van het bezwaarschrift. Vaststaat dat het CBR bij het beslissen op het bezwaarschrift van [appellant] de daarvoor in artikel 7:10 van de Awb gestelde termijn niet in acht heeft genomen. Overschrijding van die termijn betekent echter niet dat het besluit reeds op die grond voor vernietiging in aanmerking komt. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (onder meer in de uitspraak van 12 januari 2005 in zaak nr. <a target=”_blank” href=”http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?verdict_id=lkPwzRKnn1g%3D”>200404561/1</a>), valt immers geen wettelijk voorschrift aan te wijzen dat bepaalt dat in een geval als het onderhavige het desbetreffende besluit niet in stand kan blijven. Dat het besluit van 29 februari 2012 na ommekomst van de in artikel 7:10 van de Awb gestelde termijn is genomen, leidt derhalve niet tot vernietiging van dat besluit, zodat het betoog niet slaagt.

Ingebrekestelling bij te late beslissing

Wat u wel kunt doen, is een ingebrekestelling sturen aan het CBR en een dwangsom aanzeggen. De overheid heeft een speciaal formulier gemaakt die u zo kunt gebruiken als ingebrekestelling.

Formulier ingebrekestelling bij te laat beslissen

Dwangsom bij te late beslissing

U kunt daarnaast ook een dwangsom vorderen wanneer het CBR te laat is met de beslissing.

Na de twee weken van de ingebrekestelling kunt u voor iedere dag dat het CBR te laat is een dwangsom eisen, tot een maximum van € 1.260,00 bij 42 dagen te laat.

U kunt de volgende dwangsommen vorderen:

Aantal dagen na einde termijn ingebrekestelling Hoogte dwangsom
1 t/m 14 dagen € 20,00 per dag
15 t/m 28 dagen € 30,00 per dag
29 t/m 42 dagen € 40,00 per dag

Zie ook:

> Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
circulaire over de Wet dwangsom
Aanvulling en verduidelijking bij de circulaire
Een handleiding voor behandelaars van bezwaarschriften
Modelbrieven bij de behandeling van bezwaarschriften

Beroep instellen rechtbank

U kunt ook beroep instellen bij de rechtbank wegens het uitblijven van een beslissing op bezwaar. U dwingt dan een beslissing af via de bestuursrechter. Het nadeel is wel dat u een instantie mist.

< Terug naar Algemene verweren
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden