Onterechte foutmeldingen alcoholslot; maak bezwaar!

Er gaat veel mis bij het alcoholslotprogramma. Ons bereiken veel signalen dat het alcoholslot niet zo goed werkt als het CBR dat wil doen voorkomen. We krijgen veel zaken binnen van clienten die echt geen alcohol hebben gedronken, maar waarbij het alcoholslot toch foutmeldingen geeft; onterechte foutmeldingen dus! En als u te veel van die foutmeldingen krijgt, zal het alcoholslotprogramma door het CBR worden gestopt, en moet u weer helemaal opnieuw beginnen, met de nodige kosten tot gevolg. Ons advies is om het hier niet bij te laten zitten, maar direct bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing van het CBR.

Foutmeldingen bij alcoholslot

In de meeste gevallen ontstaan foutmeldingen bij het alcoholslot wegens het eten of drinken kort voor het blazen in de slang van het alcoholslot. Tijdens het motivatieprogramma wordt uitgelegd dat u ruim 10 minuten voordat u gaat rijden niet mag eten of drinken omdat dit het resultaat van de ademanalyse in het alcoholslot kan beïnvloeden.
Maar hoe gaat dit dan tijdens het rijden. Wij krijgen steeds vaker cliënten die onderweg nog iets eten en dan tijdens het rijden plotseling moeten blazen. Op dat moment kan het eten of drinken invloed hebben op het blaasresultaat.
Ook krijgen we zaken binnen waarbij andere (externe) factoren het resultaat van de ademanalyse in het alcoholslot beïnvloeden, zoals het gebruik van de ruitenwisservloeistof om de ramen te reinigen tijdens het rijden.

Jurisprudentie bij foutmeldingen alcoholslot

Gelukkig zien we dat rechters zich steeds vaker kritisch opstellen tegenover beslissingen van het CBR waarbij het alcoholslotprogramma werd gestopt wegens de foutmeldingen. We zullen enkele zaken bespreken:

Hertesten laten onverklaarbaar lager alcoholgehalte zien
Rechtbank Rotterdam, 10 september 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:7487
Tussen partijen is niet in geschil dat de registraties binnen enkele minuten na de vier foutieve hertesten een zeer snelle afbraak van het µg/l laten zien, die niet te verklaren is uit hetgeen algemeen bekend is over de afbraak van de alcohol door het lichaam, namelijk dat het lichaam ongeveer 90 µg/l in de loop van anderhalf uur afbreekt. Naar het oordeel van de rechtbank had verweerder – mede naar aanleiding van hetgeen eiser hierover heeft aangevoerd – de uitslagen van de hertesten die binnen enkele minuten na de eerste foutieve hertesten zijn geregistreerd niet buiten beschouwing mogen laten, maar moeten betrekken in de beoordeling naar de betrouwbaarheid van de uitslag van de eerste hertesten. De rechtbank merkt in dit verband op dat verweerder dit ook gedaan heeft bij de twee afgekeurde hertesten van 30 maart 2012 van 08:26 uur en 08:27 uur door deze twee uitslagen als één foutieve hertest te tellen, doch dit heeft nagelaten in alle andere gevallen, waarin kort na de eerste afgekeurde hertest opnieuw een hertest is aangevraagd, waarvan de uitslag wel is goedgekeurd. Verweerders suggestie ter zitting dat het mogelijk is dat telkens bij de tweede keer een ander dan eiser heeft geblazen, acht de rechtbank niet aannemelijk. Indien eiser, die voor zijn werk afhankelijk is van een auto, wel alcohol zou hebben gebruikt dan had het voor de hand hebben gelegen dat hij meteen bij de eerste aanvraag voor een hertest iemand anders zou hebben laten blazen. Hoewel vanwege tijdsverloop op zich geen waarde kan worden gehecht aan de uitslagen van de ademanalyse afgenomen door de politie [Plaats II] en [Plaats I] op 3 januari 2013 respectievelijk 27 april 2013, geeft dit wel blijk van de inspanningen die eiser zich getroost heeft om aan te tonen dat de afgekeurde hertesten onjuist waren. De rechtbank acht verder van belang dat het Deelnemer Handboek ASP is aangepast in die zin dat de deelnemer gewaarschuwd wordt dat het gebruik van ruitensproeivloeistof en ook andere zaken zoals het nuttigen van een maaltijd en fruit de uitslag van de hertest kunnen beïnvloeden.
5.4. Gelet op het voorgaande is naar het oordeel van de rechtbank het bestreden besluit niet met de vereiste zorgvuldigheid genomen en onvoldoende gemotiveerd. Het betrekken van de goedgekeurde hertesten die binnen enkele minuten na de afgekeurde hertesten zijn afgenomen leidt tot de conclusie dat verweerder ten onrechte tot ongeldigverklaring van het rijbewijs met code 103 van eiser heeft beslist.

< Terug naar Meer informatie alcoholslotprogramma
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden