Onjuiste processen-verbaal politie: maak bezwaar tegen beslissing CBR!

Een proces-verbaal van de politie hoeft niet altijd juist te zijn. Soms heeft de politie met opzet onwaarheden in het proces-verbaal weergegeven, maar het kan ook zijn dat de politie bepaalde gebeurtenissen niet goed heeft gezien en/of verkeerd heeft geïnterpreteerd.  Wanneer dan op basis van een dergelijk onjuist proces-verbaal door het CBR een bepaalde maatregel wordt opgelegd, is dat uiteraard erg vervelend. U hoeft uzelf echter niet te leggen bij deze CBR-maatregel. U kunt hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken.

Uitgangspunt: juistheid proces-verbaal politie

Het is vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het CBR mag uitgaan van de juistheid  van een op ambtseed of ambtsbelofte door de verbalisanten opgemaakt proces-verbaal.

Raad van State, 12 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:451
De rechtbank heeft terecht onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van 11 april 2012 in zaak nr. 201105936/1/A3 overwogen dat een bestuursorgaan, evenals de rechter, in beginsel mag uitgaan van de juistheid van een op ambtseed dan wel op ambtsbelofte opgemaakt proces-verbaal, tenzij tegenbewijs noopt tot afwijking van dit uitgangspunt.

Verweren

Toch betekent dit niet dat verweren, dat hetgeen door de politie is verklaard onjuist is, bij voorbaat kansloos zijn. U kunt onder andere de volgende verweren voeren:

  • Het proces-verbaal van de verbalisant(en) berust op een onjuiste waarneming
  • Het proces-verbaal van de verbalisant(en) berust op een onjuiste interpretatie van de waarneming
  • De verbalisanten kunnen de door hen gerelateerde gedragingen onmogelijk hebben gezien
  • Het proces-verbaal is innerlijk tegenstrijdig

Gedetailleerde verklaring

Indien de juistheid van het proces-verbaal van de politie wordt bestreden, vragen wij altijd aan cliënten om zelf in een gedetailleerde verklaring te beschrijven wat er dan wel precies is gebeurd. Hoe gedetailleerde en overtuigender uw verklaring is, des te groter de kans is dat u wordt geloofd, en dat het bezwaarschrift gegrond wordt verklaard.

Getuigen

Met name wanneer u beschikt over getuigen kan het kansrijk zijn om bezwaar te maken tegen de beslissing van het CBR. Wanneer de getuige anders verklaart dan de politie kan dit reden vormen om aan de juistheid van het proces-verbaal te twijfelen.

< Terug naar Algemene verweren
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden