Kosten alcoholslotprogramma (ASP)

Indien aan u een alcoholslotprogramma (ASP) is opgelegd, krijgt u ineens veel kosten die u moet betalen. Alle kosten vanaf het opleggen van het alcoholslotprogramma tot en met de uitbouw van het alcoholslot (na 2 jaren) bedragen ruim € 4.000,00. U hoeft dit bedrag niet ineens te betalen. Voor het alcoholslot zelf bestaan speciale leasepakketten zodat u in maandelijkse termijnen kunt betalen.

Overzicht kosten alcoholslotprogramma

Indien aan u een alcoholslotprogramma (ASP) is opgelegd moet u onder andere rekening houden met de volgende kosten:

  • Kosten met betrekking tot het opleggen van het alcoholslotprogramma, die € 306,00 bedragen; Deze kosten worden direct bij de eerste beslissing van het CBR opgelegd en dienen altijd betaald te worden, ongeacht  of al dan niet u deelneemt aan het alcoholslotprogramma. Het gaat hier om de kosten van het CBR voor het opleggen van het alcoholslotprogramma.
  • Kosten met betrekking tot de uitvoering van het alcoholslotprogramma voor de in artikel 132c, vierde lid, van de Wvw 1994 bedoelde periode, die € 760,00 bedragen; Deze kosten hebben betrekking op het volgen van het alcoholslotprogramma, en moet u betalen wanneer u aan het alcoholslotprogramma wilt deelnemen.
  • Kosten voor een nieuw rijbewijs, met code 103 (afhankelijk per gemeente, ongeveer € 50,00)
  • Kosten ten behoeve van het alcoholslotregister
  • Kosten voor het laten inbouwen van het alcoholslot (huur of koop), het uitlezen van het apparaat, het testen, kalibreren, het onderhoud en de uitbouw van het alcoholslot. Voor het inbouwen, uitlezen, etc van het alcoholslot is het bedrijf Dräger verantwoordelijk. Zij hebben een overeenkomst met het CBR dat zij voor de uitvoering hiervan zorg dragen. Het bedrijf biedt blijkens de website verschillende pakketten aan:
D-mobile – Inbouw alcoholslot
– Instructie
– 5 mondstukjes
– 10 reguliere uitlezing
– Uitbouw
€ 2.824,00

(of € 111,00 per maand + € 360,00 opstartkosten)

D-Security Volledige D-mobile pakket,
met extra diefstal en total loss verzekering
€ 2.950,00

(of € 116,50 per maand + € 360,00 opstartkosten)

D-Security comfort Volledige D-Security pakket,
met haal- en brengservice bij inbouw
€ 3.150,00

(of € 126,50 per maand + € 360,00 opstartkosten)

Overzicht verschillende pakketten alcoholslot (Dräger)

Bezwaar tegen alcoholslotprogramma

Bent u het niet eens met het door het CBR aan u opgelegde alcoholslotprogramma dan zijn deze enorm hoge kosten zeker een reden om toch eens de mogelijkheden te bekijken om bezwaar te maken tegen de beslissing van het CBR. Soms lukt het om onder de beslissing van het CBR uit te komen. Dat scheelt u dan veel geld.

Het bezwaarschrift dient dan wel binnen 6 weken nadat het alcoholslotprogramma door het CBR aan u is opgelegd zijn ingediend bij het CBR. Wij kunnen u helpen bij het maken van bezwaar. Onze gespecialiseerde advocaten weten precies op welke gronden u kans maakt om onder het alcoholslotprogramma uit te komen. Via een pro forma bezwaarschrift vragen wij de stukken op bij het CBR. Deze zullen wij bestuderen, om na te gaan of er kansen voor u zijn om te winnen. U krijgt van ons een eerlijk advies. Meld uw zaak aan via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier op de website, en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

< Terug naar Meer informatie alcoholslotprogramma
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden