Geen contra-expertise mogelijk bij verhoogde MCV-waarde

Bij een verhoging van de MCV-waarde van het bloed, is geen contra-expertise mogelijk.  Ondanks dat mag een verhoging van de MCV-waarde helaas wel worden betrokken bij de beoordeling door de psychiater en de algehele diagnose ‘alcoholmisbruik in ruime zin’. De gevolgen bij een verhoging kunnen daardoor groot zijn, terwijl de waarde op zichzelf niet zijn aan te vechten.

Toch hoeft u niet meteen de handdoek in de ring te gooien. Er zijn nog andere verweren om te voeren:

Andere oorzaak verhoogde MCV-waarde

De Afdeling bestuursrechtspraak overwoog in de zaak ECLI:NL:RVS:2011:BO9793 het volgende:
“Niet kan worden ingezien waarom niet op andere wijze aannemelijk gemaakt zou kunnen worden dat een verhoging van de MCV-waarde niet door alcoholmisbruik is veroorzaakt.”. Dat zal dus de grondslag van ieder verweer moeten zijn bij een verhoogde MCV-waarde: er moet een andere medische reden worden gegeven (via de huisarts) voor de verhoogde MCV-waarde, waardoor alcoholmisbruik als reden kan worden uitgesloten.

Menselijke fout  of analytische variatie

Een ander verweer zou kunnen zijn dat er een ernstig vermoeden bestaat dat in het laboratorium een menselijke fout is gemaakt of een analytische variatie zich heeft voorgedaan. Het is echter erg lastig om dit achteraf aan te tonen, zeker wanneer een contra-expertise niet mogelijk is.

< Terug naar Meer informatie onderzoek naar de rijgeschiktheid (bij alcohol)
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden