Gebruik psychostimulantia (zoals weed) voor aandoening ADHD soms toegestaan

Op grond van de Regeling Maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid is het gebruik van psychostimulantia (zoals weed) soms wel toegestaan in verband met het gunstige effect op aandoeningen als ADHD. U kunt dit dan als verweer voeren om onder een onderzoek naar de rijgeschiktheid uit te komen.

Een beroep hierop wordt in de praktijk echter niet snel gehonoreerd, zie ook de volgende uitspraak.

Raad van State, 24 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2604
5. [appellant] betoogt verder dat de rechtbank ten onrechte zijn beroepsgrond, dat het gebruik van psychostimulantia voor zijn aandoening ADHD krachtens de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 is toegestaan wegens de gunstige effecten daarvan op deze aandoening, niet heeft behandeld.

5.1. Anders dan [appellant] stelt, heeft de rechtbank deze beroepsgrond, door te overwegen dat het volstrekt onaannemelijk is dat [appellant] de weed slechts in therapeutische hoeveelheden gebruikt, nog daargelaten dat hij zijn stelling dat het gebruik van weed een gunstige uitwerking heeft op de ADHD waarmee hij is gediagnostiseerd niet medisch heeft onderbouwd, besproken en verworpen. In het door [appellant] gestelde ziet de Afdeling geen grond voor het oordeel dat de rechtbank in zoverre tot een onjuiste conclusie is gekomen.

< Terug naar Meer informatie onderzoek naar de rijgeschiktheid (drugs)
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden