Enkele (meermalen) recidive is onvoldoende voor diagnose alcoholmisbruik

Voor de diagnose alcoholmisbruik in ruime zin geldt dat de enkele omstandigheid dat iemand in de hoedanigheid van bestuurder van een motorrijtuig meermalen met een te hoog ademalcoholgehalte is aangehouden, zelfs na het volgen van een EMA, niet voldoende is om te komen tot de diagnose alcoholmisbruik in ruime zin. Daarvoor zijn in ieder geval relevante, ondersteunende elementen, nodig. Ter toelichting wordt verwezen naar onder meer de uitspraak van de Afdeling van 22 juli 2009.

Formulering verweer

Relevante ondersteunende elementen ontbreken in casu, zodat de diagnose alcoholmisbruik conform de DSM-IV(-TR)-classificatie en de diagnose alcoholmisbruik in ruime zin niet gesteld hadden mogen worden. De verslagen van de psychiaters zijn daarom niet voldoende concludent en het CBR mocht deze derhalve niet aan het in beroep bestreden besluit ten grondslag leggen.

< Terug naar Meer informatie onderzoek naar de rijgeschiktheid (bij alcohol)
< Terug naar Meer informatie rijbewijs ongeldig verklaard
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden