Enkele eerdere EMA onvoldoende voor diagnose alcoholmisbruik

Uit de jurisprudentie valt af te leiden dat voor de diagnose alcoholmisbruik conform de DSM-IV(-TR)-classificatie door betrokkene binnen de toetsingsperiode van 12 maanden, voorafgaand aan de aanhouding, een Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (hierna: EMA) moet zijn gevolgd. Die toetsingsperiode is onderdeel van de DSM-IV-criteria en volgt ook uit de “Richtlijn diagnostiek van stoornissen in het gebruik van alcohol in het kader van CBR-keuringen” van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (hierna: de Richtlijn diagnostiek). Keurende artsen zijn aan die richtlijn gebonden. Voorts volgt volgens [appellant] uit de jurisprudentie niet dat geen toetsingsperiode van 12 maanden, voorafgaand aan de aanhouding, geldt. Ter toelichting wordt verwezen naar onder meer de uitspraak van de Afdeling van 12 mei 2010.

Formulering verweer

Nu belanghebbende op [datum invullen] een EMA heeft gevolgd en op [datum invullen] is aangehouden, valt de gevolgde EMA buiten de toetsingsperiode voor de vaststelling van de diagnose alcoholmisbruik conform de DSM-IV(-TR)-classificatie

< Terug naar Meer informatie onderzoek naar de rijgeschiktheid (bij alcohol)
< Terug naar Meer informatie rijbewijs ongeldig verklaard
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden