Eerdere EMA kan bijdragen aan diagnose alcoholmisbruik, mits tevens andere elementen

Steeds vaker zien we in rapporten van psychiaters terugkomen dat het opnieuw rijden onder invloed van alcohol, na een eerder opgelegde EMA een reden vormt om tot de diagnose alcoholmisbruik te komen. Het CBR kan op die grond het rijbewijs ongeldig verklaren.  Toch is het zo dat de terugkijkperiode betrekking heeft op de afgelopen 12 maanden voor het laatste onderzoek.
Hier voerden wij ook regelmatig verweer op, maar nu heeft de Raad van State (helaas) bepaald dat een eerder, tot 5 jaar terug, opgelegde EMA kan bijdragen aan de diagnose alcoholmisbruik, mits dit ook wordt ondersteund door andere elementen (Raad van State, 27 februari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ2493).

De Raad van State overwoog het volgende:

“Dat [appellant] de EMA, naar gesteld, buiten de periode van 12 maanden, voorafgaand aan de aanhouding die tot het opleggen van het onderzoek heeft geleid, heeft gevolgd, heeft de voorzieningenrechter terecht niet tot een ander oordeel geleid. Het volgen van die EMA kan voor het stellen van de diagnose van belang zijn, nu daarin wordt getracht inzicht bij te brengen in de gevaren van alcoholgebruik in het verkeer. Uit de uitspraak in zaak ECLI:NL:RVS:2010:BM4197 volgt niet dat de twee psychiaters de eerder door [appellant] gevolgde EMA niet van belang mochten achten, nu het oordeel in die zaak was gestoeld op de omstandigheid dat geen verhoogde bloedwaarden waren bepaald en de diagnose alcoholmisbruik in ruime zin op de enkele omstandigheid dat betrokkene eerder een EMA had gevolgd was gestoeld. Voor zover [appellant] betoogt dat deze zaak lijkt op die welke tot de uitspraak in zaak ECLI:NL:RVS:2012:BX1092 heeft geleid, wordt overwogen dat de Afdeling in die zaak heeft geoordeeld dat de bloedwaarden van betrokkene niet konden worden gezien als een aanwijzing voor alcoholmisbruik. Dat is in deze zaak, zoals hierna onder 5.2 wordt overwogen, niet het geval.”


 

Evenwel heeft de kleine kamer van de Afdeling in de uitspraak van 22 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3212 geoordeeld dat 3 aanhoudingen, en het eerder gevolgd hebben van een EMA, wel tot de diagnose alcoholmisbruik kan leiden, in combinatie met een onderrapportage (die wordt afgeleid uit de 3 aanhoudingen in relatie tot de geringe pakkans).

< Terug naar Meer informatie onderzoek naar de rijgeschiktheid (bij alcohol)
< Terug naar Meer informatie rijbewijs ongeldig verklaard
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden