CBR-onderzoek alleen wanneer aangetroffen hoeveelheid hasj en wiet echt voor eigen gebruik was

Wordt u – als bestuurder van een motorrijtuig – door de politie aangehouden met een hoeveelheid drugs (hasj/wiet) verklaar dan in ieder geval nooit dat deze voor eigen gebruik zijn geweest. U doet er verstandig aan om u te beroepen op uw zwijgrecht. In die situatie mag het CBR geen onderzoek naar de rijgeschiktheid opleggen, zo volgt uit een uitspraak van de Raad van State van 17 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:387.

Eigen gebruik moet aangetoond worden

De betrokkene in deze zaak had helemaal niets verklaard. De rechtbank oordeelde dat het CBR terecht een onderzoek naar de rijgeschiktheid had opgelegd omdat hij de hasj in zijn zakken had zitten. De Raad van State vernietigde deze uitspraak echter waarbij werd overwogen:

“4.1. Niet in geschil is dat [appellant] ten tijde van de aanhouding door de politie op 28 januari 2012 een gebruikershoeveelheid drogerende stoffen, als bedoeld in bijlage 1 bij de Regeling, bij zich had. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 20 maart 2013 in zaak nr. 201200822/1/A3), dient, om met toepassing van artikel 23, derde lid, aanhef en onder a, van de Regeling, gelezen in verbinding met de bepaling uit bijlage 1, een verplichting tot medewerking aan een onderzoek naar de geschiktheid op te kunnen leggen, ingevolge laatstgemelde bepaling uit een door betrokkene aan de politie afgelegde verklaring te blijken dat de aangetroffen gebruikershoeveelheid drogerende stoffen voor eigen gebruik is. Niet in geschil is dat [appellant] tegenover de politie geen zodanige verklaring heeft afgelegd. Dat de omstandigheden dat [appellant] heeft ontkend dat hij drogerende stoffen bij zich had, hij drie uur eerder een joint had gerookt en thans verklaart dat de drogerende stoffen aan een ander toebehoren, als door het CBR gesteld, aannemelijk maken dat die stoffen voor eigen gebruik waren, leidt niet tot een ander oordeel. De bepaling in bijlage 1 bij de Regeling biedt geen grondslag voor het oordeel dat ook bij het ontbreken van een verklaring dat de aangetroffen drogerende stoffen voor eigen gebruik zijn in een situatie als deze een verplichting tot deelname aan een onderzoek naar de geschiktheid opgelegd mag worden.”

< Terug naar Meer informatie onderzoek naar de rijgeschiktheid (drugs)
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden