CBR mag in beginsel uitgaan van juistheid op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakt proces-verbaal van de politie

Het is heel erg lastig, maar ook weer niet onmogelijk, om verweer te voeren tegen een op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakt proces-verbaal van een politieagent. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State mag een bestuursorgaan, in dit geval het CBR, uitgaan van de juistheid van het op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakte proces-verbaal, tenzij tegenbewijs noopt tot afwijking van dit uitgangspunt. Het is dus de bedoeling dat u tegenbewijs levert tegen de beweringen van de politie. Wanneer het tegenbewijs voldoende overtuigend is, maakt u een goede kans om in het gelijk te worden gesteld.

Uitspraken Raad van State

We zullen een opsomming geven van enkele passages van uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State waarin dit uitgangspunt is verwoord:

Raad van State, 4 mei 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ3446
Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling (zie onder meer de uitspraak van 27 mei 2009 in zaak nr. ECLI:NL:RVS:2009:BI4991) mag een bestuursorgaan in beginsel uitgaan van de juistheid van een op ambtseed dan wel ambtsbelofte opgemaakt proces-verbaal. Dat geldt evenzeer voor de rechter, tenzij tegenbewijs noopt tot afwijking van dit uitgangspunt.

< Terug naar Algemene verweren
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden