CBR mag aan psychiater vragen om rapport aan te passen of te heroverwegen

Steeds vaker zien we dat het CBR aan de psychiater vraagt om bepaalde conclusies of de diagnose aan te passen, wanneer deze volgens hen niet goed zijn onderbouwd of wanneer die conclusie of diagnose volgens het CBR niet juist is. Vaak gaat het dan om wijzigingen in het nadeel van de betrokkene.
Over het algemeen mag het CBR dit soort verzoeken doen aan een psychiater. Volgens vaste jurisprudentie tast dit niet de onafhankelijkheid van de psychiater en diens medische expertise aan, zo lezen we onder andere in een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland, van 1 juli 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:6091:

“In het e-mailbericht van de arts in dienst van verweerder aan de keurend psychiater zijn een aantal kanttekeningen geplaatst bij de rapportage en is de psychiater verzocht zijn conclusies nader te onderbouwen en te heroverwegen. Volgens vaste jurisprudentie is verweerder gehouden zich ervan te vergewissen of op basis van de psychiatrische rapportage een beslissing mag worden genomen over de ongeldigverklaring van een rijbewijs. Het versturen van een dergelijk bericht met een verzoek tot heroverweging, maakt dan ook nog niet dat de psychiatrische rapportage niet meer onafhankelijk en objectief is opgesteld. Ook het feit dat de psychiater naar aanleiding van een reactie van de kant van verweerder het rapport op een aantal punten heeft bijgesteld, maakt niet dat het rapport niet onafhankelijk en objectief is opgesteld. De rechtbank verwijst hiervoor naar LJN BK4353. Deze beroepsgrond faalt.”

< Terug naar Algemene verweren
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden