Beoordeling psychiatrische rapportages

Het CBR komt vaak met het verweer dat het niet aan het CBR en niet aan de bestuursrechter is om te beoordelen of voor het psychiatrisch oordeel voldoende feitelijke grondslag bestaat. Met andere woorden zegt het CBR hier dat een niet-psychiater niets kan zeggen over de beoordeling van de psychiater en het medische rapport dat dienaangaande is opgemaakt (o.a. ECLI:NL:RVS:2010:BK9887, ECLI:NL:RVS:2011:BP8730, ECLI:NL:RVS:2011:BQ4939, ECLI:NL:RVS2012:BX3280, ECLI:NL:RVS:2014:277).

Toetsingscriteria rapport psychiater

Dat is op zich juist maar dit betekent alleen maar dat de bestuursrechter zich niet inhoudelijk over de rapportage van de psychiater kan uitlaten. Wel kan de rechter beoordelen of de psychiatrische rapportage naar inhoud of wijze van totstandkoming gebreken vertoont, inhoudelijk tegenstrijdig of anderszins niet of niet voldoende concludent is, zodanig dat het CBR zich daarop niet heeft mogen baseren.

(zie ECLI:NL:RVS:2013:BY8499, LET OP: uitspraak valt negatief uit voor betrokkene)

Advies: schakel eigen psychiater in

De oplossing in dit soort zaken is om zelf een psychiater in te schakelen om het rapport van de psychiater van het CBR te bestrijden. Een andere psychiater mag namelijk wel inhoudelijk ingaan op het rapport van de keurend psychiater. Wij werken samen met een psychiater in Utrecht voor onze contra-expertises. Zij zorgen voor een eerlijke rapportage, op basis van een gedegen onderzoek, zodat het rapport goed bruikbaar is in de procedure tegen het CBR. De kans van slagen is met zo’n rapport een stuk groter.

 

< Terug naar Meer informatie onderzoek naar de rijgeschiktheid (bij alcohol)
< Terug naar Meer informatie rijbewijs ongeldig verklaard
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden