Bekendmaking beslissing CBR en bezwaartermijn

De beslissing van het CBR moet worden gestuurd naar het adres waar de betrokkene woonachtig is. Dit betreft het GBA-adres (het adres van inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie). Alleen dan kan toezending van het besluit als bekendmaking daarvan in de zin van artikel 3:41, eerste lid, van de Awb worden aangemerkt. En pas dan vangt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift aan.

Wettelijk kader

In artikel 3:41, eerste lid, van de Awb is bepaald dat de bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht geschiedt door toezending of uitreiking aan hen, onder wie begrepen de aanvrager.

Ingevolge artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift zes weken.

Ingevolge artikel 6:8, eerste lid, van de Awb vangt de termijn aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekend gemaakt.

Ingevolge artikel 6:10, eerste lid, aanhef en onder a, van de Awb blijft ten aanzien van een voor het begin van de termijn ingediend bezwaar- of beroepschrift niet-ontvankelijkheidverklaring op grond daarvan achterwege indien het besluit ten tijde van de indiening wel reeds tot stand was gekomen.

Relevante jurisprudentie

Vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 21 december 2007 in zaak ECLI:NL:RVS:2007:BC1387

< Terug naar Algemene verweren
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden