Analyse van %CDT; wat betekent de uitslag nu precies?

Het %CDT is een van de belangrijkste parameters om alcoholmisbruik vast te stellen. Maar wat zegt dit %CDT nu precies? Wanneer is het %CDT zodanig verhoogd dat op basis daarvan tot alcoholmisbruik kan worden geconcludeerd?

Onderzoeksmethoden %CDT

Voor de bepaling van het %CDT bestaan verschillende onderzoeksmethoden. De bovengrens en het afkappunt (de maximaal toelaatbare waarde) zijn per methode verschillend.

Methode Referentiegebied of bovengrens Afkappunt voor CBR incl. kritisch verschil (meting in enkelvoud)
Helander HPLC (referentie methode)  0,7 – 1,7% DST  1,67 + 0,37 = 2,04% DTS – Afkappunt 2,0% DTS
ClinRep CDT HPLC methode (RECIPE, Munchen)  1,6%DTS  1,61 + 0,38 = 1,99% DTS – Afkappunt 2,0% DTS
Ready-Prep %CDT Agilent HPLC (Bio-Rad, MĂĽnchen) 0,5 – 1,5% DTS  1,49 + 0,30 = 1,79% DTS – Afkappunt 1,8% DTS
CEofix CDT (Analis, Namur) 1,5% DTS  1,51 + 0,36 = 1,87% DTS – Afkappunt 1,9% DTS
N-Latex CDT nefelometrie (Siemiens, Marburg) 2,2 % CDT  2,16 + 0,41 = 2,57 %CDT – Afkappunt 2,6% CDT
Capillarys CDT CE Methode (Sebia, Evry)  0,5 – 1,4% DTS  1,40 + 0,26 = 1,66% DTS –  Afkappunt 1,7% DTS

> Meer informatie onderzoeksmethoden %CDT

%CDT – Test

De Carbohydraat Deficiënt Transferrine (CDT)-test is een test die wordt gebruikt voor de detectie van recent overmatig alcoholgebruik. Voor de bepaling van CDT met een scheidingsmethode (HPLC of CE) is een nieuwe eenheid geïntroduceerd: %DST als verhouding van dislalotransferrine ten opzichte van transferrine. Het CDT geeft een afspiegeling van het gemiddeld alcoholgebruik in de voorgaande weken. Deze CDT-test wordt gekenmerkt door een hoge mate van specificiteit (= het percentage terecht normale waarde, bij personen die de aandoening niet hebben). Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het CDT de beste labaratoriumparameter is voor het aantonen van langdurig overmatig alcoholgebruik (bron: NVKC). De gehanteerde bovengrens voor het CDT komt bij mannen overeen met de consumptie van gemiddeld circa 60 gram per dag (grofweg 1.5 liter bier of 1 fles wijn per dag).

> Meer informatie over CDT-test voor alcoholmisbruik

Confirmatieonderzoek CDT

Via het expertisecentrum van het Meander MC kunt u een confirmatieonderzoek aanvragen wanneer u twijfelt aan de juistheid van de uitslag van het bloedonderzoek. De vakgroep klinische chemie van het Meander Medisch Centrum is een expertisecentrum op het gebied van de toepassing van de alcoholmarker CDT om chronisch alcoholmisbruik vast te stellen.

> Website Expertisecentrum Meander MC

< Terug naar Meer informatie onderzoek naar de rijgeschiktheid (bij alcohol)
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden