Alcoholslotprogramma al eerder opgelegd; wat nu?

Het CBR mag geen alcoholslotprogramma meer opleggen. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald in een uitspraak van 4 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:622. Maar wat kun je doen tegen het alcoholslotprogramma wanneer het al eerder is opgelegd?

Alcoholslotprogramma al eerder opgelegd?

De vraag is nu hoe het zit met de oude gevallen waarbij al een alcoholslotprogramma is opgelegd door het CBR. In de uitspraak van 4 maart gaat de Raad van State al in op deze vraag:

“Ter voorlichting merkt de Afdeling op, dat het voorgaande niet betekent dat eerdere uitspraken waarin de Regeling wel verbindend is geacht vatbaar zijn voor herziening in de zin van artikel 8:119 van de Awb. De rechtszekerheid vergt dat onherroepelijke rechterlijke uitspraken slechts in uitzonderlijke gevallen worden herzien. Een rechterlijke uitspraak waarin de rechter blijk geeft van een gewijzigde rechtsopvatting is geen grond voor herziening als bedoeld in artikel 8:119, eerste lid, van de Awb. Evenmin betekent de onverbindendheid van de Regeling, dat het CBR, hoewel daartoe bevoegd, gehouden is om reeds in rechte onaantastbaar geworden besluiten tot oplegging van een asp te heroverwegen (vgl. HR 16 oktober 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0718; Vulhop).”

Alleen als er dus nog een procedure loopt tegen het alcoholslotprogramma, kunt u het alcoholslot blijven aanvechten. Als er op dit moment geen procedure meer loopt, en de termijnen zijn overschreden dan is er helaas niets tegen het alcoholslotprogramma te doen en zult u gewoon de 2 jaar moeten volbrengen om eruit te komen. Is uw rijbewijs ongeldig verklaard omdat u niet meedoet, dan blijft uw rijbewijs ook voor de periode van 5 jaar ongeldig. Ook daartegen kunt u niets doen.

Schadevergoeding?

De volgende vraag is of er schadevergoeding kan worden verkregen omdat deze uitspraak ongelijkheid teweegbrengt voor de personen aan wie al eerder een alcoholslotprogramma is opgelegd. Het gaat dan om een procedure tegen de Staat der Nederlanden omdat de regeling omtrent het alcoholslotprogramma onvoldoende zorgvuldig door de Minister is voorbereid en er onvoldoende rekening is gehouden met de grote (financiële) gevolgen. De uitkomst van een dergelijke procedure is erg onzeker. Via www.cbrclaim.nl  zou u uw zaak kunnen aanmelden. Ons advies is wel om dit te doen op basis van no cure no pay.

< Terug naar Meer informatie alcoholslotprogramma
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden