Alcoholslot niet toegestaan voor buschauffeurs en vrachtwagenchauffeurs

Het alcoholslotprogramma kan door het CBR niet langer worden opgelegd aan buschauffeurs en vrachtwagenchauffeurs die voor hun inkomen afhankelijk zijn van het rijbewijs. Dat is het gevolg van een wetswijziging per 22 april 2014.

Alcoholslot niet toegestaan

In verband met deze tijdelijke wetswijziging is artikel 18 van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid 2011 aangepast in die zin dat in de uitzonderingsbepalingen voor het alcoholslot nu een sub h is toegevoegd:

Artikel 18 sub h van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011:

Het alcoholslotprogramma kan niet worden opgelegd indien naar het oordeel van het CBR is aangetoond dat betrokkene op het tijdstip van het nemen van het besluit dan wel het nemen van de beslissing op bezwaar voor zijn inkomen afhankelijk was van het rijbewijs voor een of meer van de categorieën C1, C, D1 of D

De in het eerste lid, onderdeel h, bedoelde inkomensafhankelijkheid kan in ieder geval worden aangetoond door

a.een of meer werkgeversverklaringen
b.loonstrookjes,
c.een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel, dat niet ouder is dan vier weken en waaruit blijkt dat betrokkene ingeschreven was op het in het eerste lid, onderdeel h, bedoelde tijdstip, of
d.opdrachten waaruit blijkt dat betrokkene voor het inkomen van dat rijbewijs afhankelijk is.

Buschauffeurs en vrachtwagenchauffeurs

In de wet worden uitdrukkelijk de rijbewijscategorieën C, C1, D en D1 genoemd. Het is echter niet uit te sluiten dat ook voor andere categorieën de wetswijziging geldt indien iemand voor zijn inkomen afhankelijk is van zijn rijbewijs. In dat kader moet u een beroep doen op de analoge toepassing van deze wetswijziging.

Wetswijziging

Het gaat hier om een tijdelijke wetswijziging totdat Wegenverkeerswet is aangepast op het alcoholslotprogramma, zoals we ook kunnen lezen in de toelichting bij de wetswijziging.

Toelichting bij wetswijziging alcoholslotprogramma

< Terug naar Meer informatie alcoholslotprogramma
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden