Beoordelingskader bezwaarschrift nadat rijbewijs ongeldig is verklaard

Wanneer het rijbewijs ongeldig is verklaard omdat de psychiater(s) van het CBR tot de diagnose alcoholmisbruik zijn gekomen, kunt u tegen deze beslissing een bezwaarschrift indienen. In de jurisprudentie zien we dat aan de betwisting van de juistheid van een dergelijke rapport van de psychiater hoge eisen worden gesteld. Slechts een beperkt aantal verweren kan ertoe leiden dat de ongeldig verklaring van het rijbewijs teniet wordt gedaan.

Maatstaf beoordeling

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in haar uitspraak van 22 juli 2009 bestaat in een geval waarin de diagnose alcoholmisbruik (in ruime zin) is gesteld, slechts aanleiding om de ongeldigverklaring niet in stand te laten indien de psychiatrische rapportage naar inhoud of wijze van totstandkoming gebreken vertoont, inhoudelijk tegenstrijdig of anderszins niet of niet voldoende concludent is, zodanig dat het CBR zich daarop niet heeft mogen baseren.

Eigen psychiater

Steeds vaker zien we in de jurisprudentie dat de enkele betwisting van het rapport van de psychiaters onvoldoende is. Wil u echt een kans hebben om te winnen, dan moet de beslissing aanvechten door zelf een rapport van een psychiater op te laten maken waarin de rapportages van de CBR-psychiaters worden weerlegd.

Dit werd ook met zoveel woorden overwogen in een uitspraak van de Raad van State van 16 januari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BY8499:

“[appellant] heeft niet aannemelijk gemaakt dat de psychiatrische rapportage naar inhoud of wijze van totstandkoming gebreken vertoont, inhoudelijk tegenstrijdig of anderszins niet of niet voldoende concludent is. Het feit dat uit het bloedonderzoek geen alcoholmisbruik is te herleiden betekent niet dat er geen alcoholmisbruik in ruime zin kon worden vastgesteld. De omstandigheid dat de bestuursrechter tot het oordeel kan komen dat de rapportage niet voldoende concludent is, wil niet zeggen dat hij zich inhoudelijk over de diagnose kan uitlaten.
De voorzitter van de Afdeling heeft eerder overwogen (onder meer in de uitspraak van 14 januari 2010 dat het niet aan het CBR en niet aan de bestuursrechter is om te beoordelen of voor het psychiatrisch oordeel voldoende feitelijke grondslag bestaat.
[appellant] had de mogelijkheid een tweede onderzoek aan te vragen dan wel een eigen deskundigenrapport op te laten stellen. Hij heeft hier geen gebruik van gemaakt.

< Terug naar Meer informatie onderzoek naar de rijgeschiktheid (bij alcohol)
< Terug naar Meer informatie rijbewijs ongeldig verklaard
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden