%CDT / CDT-waarde bij N-Latex CDT-methode van Siemens

Blijkens de Richtlijn liggen de normaalwaarden bij de N-Latex CDT-methode van Siemens tussen de 1,3 en 2,3 %CDT. Daarbij ligt het zogenoemde afkappunt op 2,8 %CDT. Binnen de normaalwaarden vallen, blijkens de Richtlijn, 95% van de analyseresultaten, verkregen bij onderzoek van een geselecteerde “normale” gezonde bevolkingsgroep. Het afkappunt is de getalsmatige uitslag, vanaf waar met 95% zekerheid gesteld mag worden dat de uitslag niet bij de normale verdeling behoort. Verzoeker valt met zijn %CDT van 2,6 weliswaar niet binnen de normaalwaarden, maar doordat hij onder de afkapgrens valt, kan niet met (95%) zekerheid gesteld worden dat hij niet bij de normale verdeling behoort. Er moet dus van worden uitgegaan dat verzoeker behoort tot de normale verdeling.

CDT uitgelegd

De Carbohydraat Deficient Transferrine (CDT)-test is een test die gekenmerkt wordt door een hoge mate van specificiteit en wijst op recent excessieve alcoholconsumptie. Een verhoogd %CDT wijst op een recente overmatige consumptie van alcohol. In geval van abstinentie van alcohol zal de waarde gemiddeld genomen iedere twee a drie weken halveren tot de waarde is genormaliseerd.

%CDT van 2,6 hoeft niet te duiden op alcoholmisbruik

Rechtbank Alkmaar, 23 september 2010, ECLI:NL:RBALK:2010:BP2267
De conclusie van Van Loenen dat het %CDT van 2,6, gelet op de anamnese, een aanwijzing is voor alcoholmisbruik kan de voorzieningenrechter niet volgen. Ten eerste heeft verzoeker stellig betwist dat hij is gestopt met het drinken van alcohol na zijn aanhouding en dat hij dat tijdens het psychiatrisch onderzoek zou hebben verklaard. Ten tweede blijkt uit de Richtlijn niet dat de “normale” gezonde bevolkingsgroep in het geheel geen alcohol nuttigt, zodat een %CDT van 2,6 niet per se hoeft te duiden op alcoholmisbruik.
(..)
Ten slotte stelt de voorzieningenrechter vast dat de overige bloedwaarden van verzoeker binnen de normaalwaarden zijn vastgesteld. Zoals in de hierboven genoemde uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 22 juli 2009 valt te lezen zijn in ieder geval relevante, ondersteunende elementen nodig voor de psychiatrische diagnose alcoholmisbruik in ruime zin.
N.B. Deze uitspraak is later wel vernietigd door Raad van State omdat uit andere omstandigheden wel van alcoholmisbruik bleek in combinatie met %CDT

< Terug naar Meer informatie onderzoek naar de rijgeschiktheid (bij alcohol)
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden