Vermoeden ongeschiktheid vanwege duidelijke aanwijzingen dat betrokkene lijdt aan een aandoening waardoor zij geestelijk en/of lichamelijk niet goed functioneert, dan wel ernstige psychiatrische problemen ondervindt

Steeds vaker zien we beslissingen van het CBR waarbij een onderzoek naar de rijgeschiktheid wordt opgelegd op de grond dat duidelijke aanwijzingen zouden bestaan dat betrokkene lijdt aan een aandoening waardoor zij geestelijk en/of lichamelijk niet goed functioneert, dan wel ernstige psychiatrische problemen ondervindt.

Onderzoek + schorsing rijbewijs

De gevolgen van deze beslissing van het CBR zijn groot:

  1. de geldigheid van het rijbewijs wordt geschorst ingevolge art. 5 van de Regeling op de grond dat :
    “c. er duidelijke aanwijzingen dat betrokkene lijdt aan een aandoening waardoor hij geestelijk en/of lichamelijk niet goed functioneert, dan wel ernstige psychiatrische problemen ondervindt, hetgeen bij twijfel bevestigd wordt door een medisch deskundige; […].
  2. Het CBR verplicht de betrokkene om zich te laten onderzoeken door een psychiater

 

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden