Rijbewijs terug ondanks gebruik cannabisgebruik (3 – 5 jointjes) per week

Er is hoop voor personen die bij de psychiater van het CBR hebben verklaard regelmatig cannabis te gebruiken. Als u hebt verklaard een paar jointjes per week te roken, kunt u toch nog uw rijbewijs terugkrijgen in het kader van de CBR-procedure. Vecht de beslissing van het CBR altijd aan en stap naar de voorzieningenrechter. Dat ondanks het regelmatig gebruik van cannabis een goede kans van slagen heeft, blijkt wel uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam, 22 december 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:10446.

Uitspraak rechtbank:

“8. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is zonder nadere toelichting van verweerder en/of van psychiater Hanoeman het onderzoeksrapport waarin de diagnose cannabismisbruik in ruime zin is gesteld, onvoldoende concludent. In het onderzoeksrapport van Hanoeman staat vermeld dat verzoeker wekelijks drie tot vijf joints rookte. Nog daargelaten dat verzoeker betwist dat hij die aantallen heeft genoemd, ziet de voorzieningenrechter geen onderbouwing van de conclusie dat dit gebruik aangemerkt kan of moet worden als misbruik. Niet is toegelicht, dan wel op voorhand voor de voorzieningenrechter aannemelijk, dat met deze hoeveelheid (per definitie) geen sprake meer is van aanvaardbaar gebruik, niet zijnde misbruik.
Er blijken geen bijkomende feiten of omstandigheden uit het rapport waarop de diagnose (mede) zou kunnen zijn gebaseerd. Zo blijkt uit het rapport bijvoorbeeld niet dat verzoeker afhankelijk was van het gebruik van cannabis, of dat hij problemen heeft ondervonden als gevolg van het gebruik van cannabis. Verder heeft verweerder ter zitting bevestigd dat bij de onderhavige besluitvorming geen rol heeft gespeeld dat bij verzoeker sprake is van autisme.
Mede gelet op het voorgaande acht de voorzieningenrechter niet zonder betekenis dat de behandelend psychiater van verzoeker heeft verklaard dat in het medisch dossier van verzoeker de diagnose “drugsmisbruik” niet wordt gehanteerd.
Ter zitting heeft de gemachtigde van verweerder aangegeven dat een toelichting zal worden gevraagd aan psychiater Hanoeman met betrekking tot de diagnose cannabismisbruik in ruime zin en een reactie op de stelling van verzoeker dat hij niet heeft gezegd dat hij drie tot vijf joints per week rookte en zijn gebruik daarvan afweek. Deze toelichting kan worden ingebracht in de beroepsprocedure.
Het ligt in de rede dat verweerder hierbij de vraag betrekt welke (materiële) betekenis een diagnose cannabismisbruik in ruime zin heeft voor de geschiktheid om een auto te besturen (en dus voor de verkeersveiligheid), dit gelet op de toelichting in het bestreden besluit dat het onderzoek in het kader van deze procedure een ander uitgangspunt kent dan het uitgangspunt van de behandelend psychiater. Het in deze procedure verrichte onderzoek naar de geschiktheid is verricht aan de hand van de Regeling en is specifiek op de vraag gericht of verzoeker nog geschikt is om een auto te besturen, aldus uitdrukkelijk het bestreden besluit.”

 

< Terug naar Meer informatie rijbewijs ongeldig verklaard
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden